Przygotowując się poprzez nowennę do uroczystości poświęcenia naszego kościoła, dziś chcemy wstawiennctwu świętgo Stanisława, kóry wzywany jest tytułem Obrańcy ładu moralnego, polecać wszyskie małzeństwa i rodziny naszej parafii, wypraszając dla nich umicnienie w miłości, wzajemnym szacunku i wierności.

 

Święty Stanisławie, Obrońco wiernej i czystej miłości małżeńskiej, broń małżeństwa naszej parafii od zdrady, zniechęcenia, egoizmu we dwoje i braku należnej miłości do dzieci. Umocnij je w miłości prawdziwej i naucz składać ofiarę z własnych upodobań, dla dobra rodziny; święty Kapłanie, u którego żony szukały ratunku przed krzywdą, a mężowie oparcia przed tym, co rozbija rodzinę – daj małżeństwom siłę dotrzymania przyrzeczeń ślubnych, wolność od ducha złego i zepsucia, wytrwania w czystości małżeńskiej, odpowiedzialność za dzieci, Kościół, wzajemne zbawienie! Naucz przebaczenia, pogody, cierpliwości i miłości, która wszystko przetrzyma. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.