W siódmym dniu parafialnej nowenny przed uroczystością poświęcenia kościoła wzywamy świętego Stanisława, który w swoim męczeństwie stał się ofiara Bogu przyjemną. Przez orędownictwo naszego patrona chcemy wypraszać dar wierności Jezusowi dla całej naszej wspólnoty parafialnej.

 

Święty Stanisławie, któryś w życiu swoim odznaczył się gorliwością, męstwem i wytrwałością w głoszeniu Ewangelii i przestrzeganiu przykazań Bożych; który umiałeś znosić mężnie trudy życia i liczne przeciwności – wstawiaj się za mną u Boga wyproś mi u Ducha Świętego pociechę w smutkach i zniechęceniu; pomóż w dźwiganiu codziennego krzyża; wspomagaj moją słabość i pokrzepiaj moje wątłe siły w walce z pokusami złego ducha, by gniew i niecierpliwość nie miały do mnie dostępu; daj, mój święty Opiekunie, abym nie zagubił śladów Chrystusa na mej drodze chrześcijańskiej doskonałości. Amen.