Niedziela Palmowa

proboszcz

11 kwietnia 2022

10 kwietnia 2022

Procesja w Niedzielę Palmową

Msza święta w Niedzielę Palmową o 11:30 rozpoczęła się procesją spod krzyża misyjnego. Tam ks. Maciej, który przewodniczył Eucharystii, pobłogosławił palmy przyniesione przez wiernych. Po odczytaniu Ewaneglii o wjeździe Pana jezusa do Jerozolimy, w uroczystej procesji ruszono do kościoła, gdzie sprawowano Mszę świętą.

zdjęcia: Faustyna Gratka