Wigilia Paschalna

proboszcz

17 kwietnia 2022

P16 kwietnia 2022 – wieczorem

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

Wigilia Paschalna w Wielką Noc jest najwznioślejszą liturgią w całym roku.

Rozpoczyna ją Liturgia Światła, podczas której poświęca się ogień i paschał – znak Chrystusa Zmartwychwstałego.

Liturgia Słowa, obejmująca pięć czytań, przechodzi swą treścią całą historię zbawienia, od stworzenia świata do zmartwychwstania Jezusa.

Liturgia Chrzcielna, podczas której poświęca się źródło chrzcielne, jest okazją do odnowienia przyrzeczeń Chrztu świętego.

Liturgia Eucharystyczna to owoc zbawczych wydarzeń Jezusa, który pozostał z nami w Eucharystii.

Liturgię kończy uroczysta procesja, ogłaszająca światu prawdę o zmartwychwstaniu.