Pielgrzymka do Włoch

proboszcz

9 sierpnia 2022

Pielgrzymka do Włoch

W dniach 30 lipca – 7 sierpnia odbyła się pielgrzymka do Włoch.

Pielgrzymi, pod opieką ks. Macieja, odwwiedzili: Padwę, Rzym, Bolonię, Asyż, San Giovani Rotondo, Loreto i Wenecję.