Liczenie jesienne

proboszcz

20 października 2022

W dniach 9 – 15 października odbywało się coroczne liczenie wiernych dla celów statystycznych.

W niedzielnych Mszach wzięły udział łącznie 2854 osoby,
czyli 18,6% wiernych zamieszkałych w naszej parafii.

Dla porównania w kwietniu 2022 roku było to 4091 (26,7%),
natomiast jesienią 2021 (ostatnie liczenie przed pandemią) 2809 (17,7%).