30 lipca – Przywitanie nowego administratora parafii

Dawid Goleń

17 września 2023

W dniu 30 lipca rozpoczoł  swoją posługę jako administrator naszej parafii ks. Marcin Ryszka. Wraz z Nim prosiliśmy o dary Ducha Świętego opiekę Matki Najświętrzej na czas posługi.