Przyjmowanie zgłoszeń na dzień skupienia dla narzeczonych 7 marca 2021 roku zostało zakończone.

Kolejny dzień skupienia dla narzeczonych planowany jest na 16 maja 2021 roku.