bierzmowanie

Bierzmowanie, jak każdy sakrament, nie jest dziełem ludzi, lecz Boga, który troszczy się o nasze życie, ażeby nas ukształtować na obraz swojego Syna, byśmy potrafili kochać tak jak On. Czyni to, napełniając nas swoim Duchem Świętym, którego działanie przenika całą osobę i całe życie, na co wskazuje siedem darów, które Tradycja, w świetle Pisma Świętego, zawsze uwydatniała. (…) Jakie to są dary? Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. A dary te są nam dane właśnie wraz z Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania. Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego w naszym sercu i pozwalamy Mu działać, sam Chrystus staje się w nas obecny i nabiera kształtu w naszym życiu; przez nas On sam, Chrystus, będzie się modlił, przebaczał, napełniał nadzieją i pociechą, służył braciom, stawał się bliski potrzebującym i ostatnim, tworzył jedność, zasiewał pokój. Pomyślcie, jakie to jest ważne: za pośrednictwem Ducha Świętego sam Chrystus przybywa, by czynić to wszystko pośród nas i dla nas.

Franciszek

papież

Przygotowanie dorosłych

Dorośli, którzy pragną przyjąć sakrament bierzmowania, przygotowują się do niego poprzez indywidualną (lub w małej grupie) katechezę. Przygotowanie trwa około 4 miesięcy. Chęć rozpoczęcia przygotowania należy zgłosić proboszczowi, z którym uzgodnić należy terminy...

Przygotowanie młodzieży

Przygotowanie młodzieży

Przygotowanie trwa dwa lata i odbywa się w formie spotkań w grupach, konferencji i udziału we Mszy świętej. Dodatkowo w niektóre z niedziel kandydaci do bierzmowania zapraszani są co udziału w celebracjach, które pozwalają odkrywać im ich miejsce we wspólnocie...

Plan przygotowań dla uczniów klas VIII

Wrzesień: 18.09 : godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi, godz. 18.00 - Eucharystia, konferencja „Decyzja”, spotkania w grupach   20.09 -  Eucharystia (godz. 9:30) z celebracją Wyboru Drogi   Październik: 16.10 : godz. 17:00 -18.00 okazja do spowiedzi,...

Plan przygotowań dla uczniów klas VII

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Deklaracje (zgłoszenia) kandydata do bierzmowania należy wypełnić do końca września poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIA Zgłoszenie oznacza podjęcie zobowiązania uczestnictwa we wszystkich spotkaniach! Jeśli nie był chrzczony w Parafii św....