Materiały dla rodzin (i nie tylko)

Materiały dla rodzin (i nie tylko)

Materiały dla rodzin (i nie tylko) przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Realizacja programu rozpoczyna się wraz z początkiem roku kościelnego...
Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Dary materialne Dary rzeczowe prosimy przekazywać do punktu DAR, prowadzonego przez Stwowarzyszenie NOVARE w Żorach przy ulicy Moniszki 6. Szczegółowe informacje w tym bieżące potrzeby: https://www.facebook.com/DarPunktCharytatywny/   Wsparcie pieniężne Stała...