Wczesna Komunia Święta

Do wczesnej Komunii Świętej przystępują dzieci uczestnicząc przez rok w katechezie parafialnej. Warunkiem jes wcześniejsza co najmniej roczna katecheza przedszkolna. Katecheza parafialna to spotkania z dziećmi i ich rodzicami. W ym roku odbywają się one w środy o...

Terminy I Komunii

UWAGA! W każdym z podanych terminów Msze komunijne sprawowane będą o 9:00 i o 12:00 – podział zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu z rodzicami. w roku 2023 sobota 13 maja – SP 13 i ZSS sobota 20 maja – SP 17 i SP 4   w roku 2024 sobota 11 maja – SP...
I Komunia święta

I Komunia święta

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Przygotowanie odbywa się głownie na katechezie szkolnej. Dodatkowo odbywają się spotkania dla rodziców w parafii.