O naśladowaniu Maryi

Jeśli zatem pragniecie godnie wychwalać błogosławioną Dziewicę i wielce Ją czcić, to bądźcie jako prości synowie Boży, bez złości i podstępu, bez niegodziwości i kłamstwa, bez gniewu i sporu, bez szemrania i podejrzliwości, a wszystko, co będzie wam przeciwne, znoście...

Na rodzimym podwórku

Wspólnota powstała w październiku 1992 r. jako apel animatora Ryszarda Andersa, który odwiedzał poszczególne parafie i w ramach Słowa na każdej Mszy św. przedstawiał, na czym polega Apostolat i dlaczego warto go stworzyć w każdej parafii. Osoby zainteresowane miały...

O źródłach Apostolatu Maryjnego

Wspólnota Apostolatu Maryjnego wywodzi się z zatwierdzonego przez papieża Piusa X Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Głównym zadaniem stowarzyszenia było szerzenie kultu Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej za pośrednictwem właśnie Cudownego Medalika. Wspólnota ta...

Apostolat Maryjny

       Apostolat Maryjny wywodzi się z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które powstało z inicjatywy Ks. Franciszka Domaradzkiego, misjonarza z byłej Galicji. Papież Pius X w dniu 8 czerwca 1905 roku zatwierdził Stowarzyszenie, które na mocy dekretu mogło...

10 rad dla Apostolatu Maryjnego na każdy dzień

1. Przed pracą, modlitwą, odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: „Matko! Weź to w Swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną!”. „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie” (Łk 21, 36). 2. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma świętego i...