ABRAHAM i KETURA – u kresu życia

Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła w Kiriat-Arba, w kraju Kanaan. Więc Abraham rozpoczął obrzędową żałobę (Rdz 23,1) Abraham, choć posiadał od Boga obietnicę ziemi na własność, póki co nie ma nawet pieczary na grób dla zmarłej Sary. Ale szybko takową nabywa od...

ABRAHAM i SARA – rodzice z cudu

Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna (Rdz 21,1)Tak więc odpowiedzią na sceptyczny „śmiech” Sary, a wcześniej i Abrahama, jest „Śmiech Jahwe”, bo tyle znaczy imię danego im syna, Izaaka. W Piśmie św....

ABRAHAM i SARA – głód potomstwa

Pan rzekł do Abrama: Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Odtąd imię twoje będzie Abraham (Rdz 11,31) „Abram” znaczyło „ojciec jest wzniosły”, a nowe imię znaczy w jęz. hebrajskim „ojciec mnóstwa”. I każe też Bóg Abrahamowi nazywać Saraj Sarą, co znaczy to samo,...

ABRAM i SARAJ – wspólna dola

Terach wziąwszy ze sobą syna, Abrama, i Lota – swego wnuka, i Saraj, swą synową, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego (Rdz 11,31)Saraj była przyrodnią siostrą Abrama, z innej matki. Znamienne, że dla jej ojca, Teracha, jest ona w biblijnym tekście nie córką, lecz...

LAMEK z ADĄ i SILLĄ – one i tyran

Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Henoch był ojcem Irada, Irad Mechujaela, ten Metuszaela, on zaś Lameka (Rdz 4,17) Lamek był nieodrodnym prapraprawnukiem Kaina-zabójcy. Wziął sobie 2 żony: Adę i Sillę. Od niego rozpoczyna się poligamia...

ADAM i EWA – owocni potomstwem

Bóg im błogosławił, mówiąc: Bądźcie płodni i rozmażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (Rdz 1,28)Bóg, jako absolutna Pełnia, wyraża siebie w stwórczej płodności przekraczającej wszelkie granice. Stworzenie człowieka na obraz Boży ma też...