Małe kroki… wielkie rezultaty

Spowiedź jest dla mnie szczególnym miejscem łaski i Bożej miłości. Pięknie napisałem, chociaż w sercu to nie zawsze tę łaskę odczuwam, a co do Bożej miłości to wydaje mi się, że uczucia czy odczucia są w tej relacji bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Wierność...

Obiecanki-nie-cacanki

Co prawda początek roku mamy już za sobą, myślę jednak, że temat postanowień noworocznych nie zdążył się jeszcze zdezaktualizować.  Wszak to dopiero początek, jesteśmy jeszcze  pełni zapału, by ten rok przeżyć jakoś inaczej, lepiej niż poprzedni. Jesteśmy...

Uwolnienie od grzechu, czyli mocne postanowienie poprawy

W ostatnim numerze zajmowaliśmy się drugim warunkiem dobrej spowiedzi – żalem za grzechy. Mamy więc świadomość bólu, który rodzi się z popełnionego przewinienia. Świadomość grzechu i ból serca z powodu jego popełnienia, a więc rachunek sumienia i żal...

Sigillum Sacramentale. Tajemnica spowiedzi

Tajemnica spowiedzi, jak nas informuje Podręczna Encyklopedia Kościelna, jest praktykowana w Kościele katolickim jako święty i nietykalny obowiązek zachowania w najściślejszej tajemnicy tego wszystkiego, co jest wiadomym ze spowiedzi świętej.Obowiązek dochowania...

Żal nie-marnotrawny

Czym jest żal? Można odczuwać go bardzo po ludzku, żałując źle zainwestowanych pieniędzy, splamionej kawą sukienki, przypalonego dywanu czy zmarnotrawionego czasu. Żal możemy kierować też do drugiego człowieka, bo nas skrzywdził. Być może zawiódł nasze zaufanie,...

Kochać to znaczy powstawać, czyli żal za grzechy

Jest taka pieśń oazowa: Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam, wciąż jednak słyszę te słowa, kochać to znaczy powstawać… I o ile z upadku takiego zwyczajnego łatwo jest się podnieść, o tyle upadek duchowy wydaje się być bardziej skomplikowany. Obrażenia...