Statystyka 2014

W 2014 roku chrzest święty otrzymało 200 dzieci (86 dziewczynek i 114 chłopców), o 9 dzieci więcej niż w 2013 roku, w tym z małżeństw sakramentalnych 137 dzieci, z małżeństw niesakramentalnych 20 dzieci, ze związków nieformalnych 39 dzieci, a wychowywanych tylko przez...

Parafia też płaci

Ostatnio bardzo dużo mówi się w mediach o finansach Kościoła. Wiele z tych informacji jest często przedstawiana w sposób nierzetelny albo nieprawdziwy, co rodzi też wiele nieporozumień. Chcielibyśmy przedstawić, ile pieniędzy nasza parafia odprowadziła na rzecz...

Z ekonomii parafialnej

W ramach tzw. „Caritasu”, czyli na dzieła miłosierdzia podejmowane przez parafię z ofiar składanych przez parafian wydano w zeszłym roku 35 000 zł. Z tych pieniędzy m.in. sfinansowano kilkorgu dzieciom z niezamożnych rodzin obiady w szkole, zorganizowano...

Co zrobiono? Ekonomia dóbr 2008

        27 niedziel to składki na cele misyjne, seminarium, działania charytatywne: diecezjalne i parafialne, na utrzymanie Wydziału Teologicznego UŚ i na KUL oraz na cele Stolicy Apostolskiej i budowę nowych kościołów. Z wykonanych inwestycji        Odwodnienie i...

Kilka informacji dla tych, co wyjechali za granicę

1. Protokół przedślubny i nauki przedślubne można zrobić u duszpasterza miejscowego, czy kapłana polskiego. Potwierdzenie o odbyciu nauk należy przywieźć ze sobą do kraju. 2. Kontakt z księdzem polskim jest zasadniczo coraz lepszy. W Irlandii i w Wielkie Brytanii, w...

Ekonomia dóbr

W styczniu skończyliśmy spłatę ławek. Przez parę miesięcy ofiary będą na witraże. Z chwilą ocieplenia będziemy dalej ocieplać i tynkować kościół. Cały czas trwa budowa organów. Do Wielkanocy chcemy poskładać wnętrze, potem trzeba je obudować meblem, potem piszczałki...