Przygotowanie do bierzmowania w roku 2018/2019

    Publikujemy kalendarz formacyjny programu przygotowania do bierzmowania w naszej Parafii    Plan przygotowania do sakramentu bierzmowania dla klas VII SP w roku 2018/2019 Plan przygotowania do sakramentu bierzmowania dla klas VIII SP i III...

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Wyciska on w duszy niezatarte znamię, które jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył...

Eucharystia (i informacje o I Komunii świętej)

Chrześcijanin żyje dzięki Eucharystii, według słów Chrystusa: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu...

Namaszczenie Chorych

Sakrament chorych można przyjąć: – zawsze w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci prosząc o wizytę kapłana osobiście lub telefonicznie, – podczas odwiedzin chorych i starszych wiekiem parafian, w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 900, po...

Pokuta i Pojednanie (spowiedź święta)

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i...

Chrzest (rocznica chrztu)

Chrzest święty Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i...