Namaszczenie Chorych jest z korzyścią dla całej osoby. Ten punkt znajdujemy w liturgicznych tekstach celebracji sakramentalnej: „Spraw, aby ten olej był lekarstwem dla wszystkich, którzy są nim namaszczeni; uzdrów je w ciele, w duszy i duchu i wybaw ich od wszelkiego ucisku”. Namaszczenie jest zatem źródłem siły zarówno dla duszy, jak i dla ciała. Modlitwa Kościoła prosi o usunięcie grzechu i pozostałości grzechu. Zachęca także do przywracania zdrowia, ale zawsze, aby uzdrowienie ciała mogło doprowadzić do większego zjednoczenia z Bogiem poprzez wzrost łaski. W swoim nauczaniu o tym sakramencie Kościół przekazuje prawdę zawartą w pierwszym czytaniu św. Jakuba: „Czy ktoś z was jest chory? Niech wzywa starszych Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imieniu Pana; a modlitwa z wiarą ocali chorego, a Pan go wzbudzi; a jeśli popełnił grzechy, będzie mu odpuszczony”

św. Jan Paweł II

Przemówienie w Southwark 28 maja 1982

]

Odwiedziny chorych

odbywają się zasadniczo w pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9:00.

Chorych prosimy zgłaszać do czwartku poprzedzającego w kancelarii parafialnej – osobiście lub telefonicznie.

W

Posługa w szpitalu

Codzienne odwiedziny chorych w Szpitalu Miejskim mają miejsce w godzinach porannych.

W każdą niedzielę o 9:00 w kaplicy szpitalnej sprawowana jest Eucharystia.

\

Wezwania do chorego

Wezwania w sprawie pilnej potrzeby posługi wobec chorego – w domu lub w szpitalu – przyjmowane są także poza godzinami pracy kancelarii – osobiście lub telefonicznie.

Przy wezwaniu prosimy o podanie imienia i nazwiska chorego oraz osoby wzywającej, adresu lub sali chorych w szpitalu oraz krótkiej informacji o stanie chorego i rodzaju posługi.