Sakrament Chrztu świętego

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Terminy Mszy z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu udzielany jest w naszej parafii zwykle w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas mszy świętej o godz. 12.30. w roku 2021: 10 i 24 stycznia 14 i 28 lutego 14 marca 4, 11 i 25 kwietnia 9 i 23 maja 13 i 27 czerwca 11 i 25 lipca 8 i 22 sierpnia...

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Na rodziców chrzestnych należy wybrać osoby ochrzczone i bierzmowane w Kościele rzymskokatolickim i nie mające żadnych przeszkód kanonicznych, które ukończyły 16 rok życia. Chrzestnym może zostać jedynie osoba prowadząca życie zgodne z wiarą katolicką (systematyczne...

Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka

Przygotowanie duchowe do chrztu dziecka

Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych jest obowiązkowa. Odbywa się ona zwykle w sobotę poprzedzającą Sakrament Chrztu św. o godz. 16.30 w górnym kościele lub salce naprzeciw Kancelarii Parafialnej - zależnie od ilości osób. Jeśli rodzic chrzestny nie może...

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zasady obowiązujące na czas stanu epidemii Dziecko do chrztu zgłaszają oboje rodzice najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym chrztem. Należy pobrać i wpełnić poniższy formularz: zgłoszenie dziecka do chrztu i dołaczyć do niego: kopię odpisu skróconego aktu urodzenia...