Dzień skupienia dla narzeczonych odbywa się w wybranym poniżej terminie w dolnym kościele parafii św. Stanisława, ul. Boryńska 45 w Żorach.

 

Uczestnictwo będzie dostępne wyłącznie dla par, które zgłoszą swój udział wypełniając poniższy formularz i uzyskają potwierdzenie możliwości udziału w wybrany dniu skupienia (decydować będzie planowana data ślubu oraz ilość zgłoszeń – w przypadku wyczerpania limitu pary o późniejszej dacie ślubu będzie przesuwać na kolejne terminy). Potwierdzenie będzie wysłane w tygodniu poprzedzającym termin spotkania.

Dzień skupienia rozpoczyna się o godzinie 16:L00 w dolnym kościele parafii św. Stanisława w Żorach, ul. Boryńska 45.