Piątek 2 czerwca 2023

7:00Za ++ rodziców Krystynę Kowalczyk w 17. rocznicę śmierci, + Mariana Kowalczyk, + Jadwigę Gurba i ++ dziadków.
8:00Za + męża Romana Lejtę w 12. rocznicę śmierci, ++ rodziców Juliannę i Mariana Skórskich i + teściową Reginę.
11:00pogrzeb: + Jan Roman (cmentarz komunalny)
18:00Za + Romana Zająca w rocznicę śmierci.
Za ++ rodziców Bronisławę i Wincentego Sosińskich, + siostrę Leokadię, ++ z rodzin Sosiński i Popiołek.
Za + męża Edmunda Smolaka w 8. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i brata.

Sobota 3 czerwca 2023

7:00Za ++ rodziców Leokadię i Czesława, + męża Ludwika, ++ dziadków, ++ z rodziny Ulita i Hawryluk.
Za + Joannę i Henryka Budasz oraz ++ z rodziny Budasz i Stachowiaków.
8:00W intencji wspólnoty Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej.
11:00pogrzeb: + Henryka Todys (górny kościół - cmentarz parafialny)
18:00W intencji Szymona z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i wszelkie łaski potrzebne w dorosłym życiu.

Niedziela 4 czerwca 2023

7:30W intencji dzieci i wnuków, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów.
9:30W intencji dzieci Dominika i Filipa, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża.
W intencji Oazy Dorosłych z okazji 10-lecia powstania z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanej Matki Kościoła.
11:30W intencji córki Renaty, synów Krzysztofa, Mieczysława i Arkadiusza z rodzinami, wnuków i wnuczki oraz prawnuczki Julii i Kingi, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów.
W intencji Romana Kwiatkowskiego z okazji 80. rocznicy urodzin oraz Błażeja z okazji 45 rocznicy urodzin i Katarzyny z okazji 39. rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
17:00Nieszpory.
17:30W intencji wnuków Hani, Mateusza, Przemka, Dawida i Bartka, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów.
19:00W intencji wnuków Elizy, Filipa, Szymona, Jakuba, Tobiasza, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów dla Nich i ich rodzin.

Poniedziałek 5 czerwca 2023

7:00W intencji Jacka Żukowskiego z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny.
8:00Za + matkę Jadwigę Kraut we wspomnienie urodzin, + ojca Józefa, ++ z rodziny Borkowskich, Kraut i Kubiak.
10:00Pogrzeb: + Bartłomiej Banaszak (cmentarz parafialny).
18:00Za + żonę Halinę Kwaśniewską we wspomnienie urodzin, ++ rodziców z obu stron.
Za + Ernesta Staniczko w 1. rocznicę śmierci.
Za + Helenę Ważny w kolejną rocznicę śmierci oraz + męża Leszka i ++ z rodziny.

Wtorek 6 czerwca 2023

7:00Za ++ rodziców Stanisławe i Franciszka Kabała, ++ teściów i dziadków z obu stron.
8:00Za + Teresę Leń, + Artura Lenia, ++ z rodziny.
18:00Za + Marię Spyrkę w 8. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Juchnik
Za ++ rodziców Stanisława i Stefanię Bogdał, + brata Józefa, + chrześniaka Grzegorza, ++ teściów Antoniego i Marię Frączek oraz ++ z rodziny Bogdał, Żołnierek, Frączek i Gigas.
Za + Halinę Sobieńko (od siostry, męża i dzieci)

Środa 7 czerwca 2023

7:00Za + Walerię Kownacką, + syna Ryszarda, ++ braci, siostry i rodziców.
8:00Za ++ rodziców Czesława i Janinę Torebko oraz brata Jerzego.
18:00Za + Wiesława Majewskiego, Wacławę, Boleslawa, Zdzisława i Romana.
Za + Radosławę Włodarską w 1. rocznicę śmierci.
Za + Marię Grzegorczyk oraz ++ z rodziny.

Czwartek 8 czerwca 2023

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

8:00Za katechetów.
W intencji Parafian - na osiedlu.
11:30W intencji Miłosza Przybylskiego z okazji 9. rocznicy urodzin oraz siostry Oliwii z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla dzieci i rodziny.
17:30W intencji małżonków Elżbieta i Krzysztofa z okazji 21. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.
19:00W intencji małżonków Lilianny i Sebastiana z okazji 14. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

Piątek 9 czerwca 2023

7:00Za + Antoniego Szymanka w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców Stanisława i Czesławę, + brata Józefa i bratową Elżbietę.
8:00Za + tatę Józefa Jankowskiego (od Iwony i Marka).
18:00Za ++ dziadków Łukasza i Mariannę Bonar, Rozalię i Jana Wawro oraz ++ Bronisławę, Mariannę, Tadeusza i Stanisława Wawro.
Za + Marka Czuprynę we wspomnienie urodzin (od sąsiadów z osiedla Pawlikowskiego 4d)

Sobota 10 czerwca 2023

7:00Za + Eugeniusza Witę w 8. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów.
8:00Za ++ rodziców Franciszkę i Mariana Bożek, ++ z rodzin Bożek i Wołowiec oraz ++ rodziców Tomasza i Marię Lyska oraz ++ z rodzin.
16:00Msza z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego i błogosławieństwem dzieci w pierwszą rocznicę Chrztu.
18:00Za + męża Mieczysława Białasa w 5. rocznicę śmierci, ++ teściów Mariannę i Tomasza Białas oraz synową Agnieszkę
Za + męża Kazimierza Młyńskiego w 17. rocznicę śmierci oraz ++ rodzicow i teściów.