Wtorek 17 maja 2022

7:00Za ++ rodziców Feliksę i Józefa Tomala, ++ dziadków z obu stron, + Genofewę Jarosz oraz dusze w czyśćcu.
8:00O zdrowie dla Wojciecha i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
11:00pogrzeb: + Krzysztof Kowalczyk (cmentarz komunalny)
17:30Nabożeństwo Majowe.
18:00Za + Annę Marczak w 1. rocznicę śmierci.
Za + Irenę Bubeła w 1. rocznicę śmierci.
Za + Mariannę Janasińską w 1. rocznicę śmierci.

Środa 18 maja 2022

7:00Za + męża i ojca Wiesława Czaję, ++ z pokrewieństwa.
8:00W intencji Anieli Molskiej z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny. (TD)
17:30Nabożeństwo Majowe.
18:00W intencji wnuczki Hani z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świetego, opiekę Anioła Stróża i Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny.

Czwartek 19 maja 2022

7:00za + Jerzego Bednarskiego w 4. rocznicę śmierci
8:00Za + rodziców Cecylię i Konrada Solich, ++ teściów Jadwigę i Pawła Woźnica, czterech braci, bratową, bratanka, bratanice i prawnuka.
17:30Nabożeństwo Majowe.
18:00Za + Łucję Dudek w 6. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Dudek, Konieczny, Slijan, Gromotka, Kurpanik, Krótki i Karabanowicz.
Za + męża Juliana Deję, + matkę Marię Olejniczak oraz ++ z rodziny Deja i Olejniczak.
Za + Annę Szewczyk (od Jaśki z dziećmi, Natalii Kantek z rodziną, Wiesławy Szewczyk, Małgorzaty Rybskiej z rodziną i Janka Szewczyka z rodziną)

Piątek 20 maja 2022

7:00Za + męża Edmunda Smolaka w 7. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i brata.
8:00W intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego.
17:30Nabożeństwo Majowe.
18:00W intencji Zofii Kubat z okazji 83. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej jej rodziny.
W intencji Moniki i Ireneusza Hołownia oraz ich dzieci Krzysztofa i Alicji, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

Sobota 21 maja 2022

7:00Za ++ Mariannę i Józefa Cichockich, + córkę Stefanię, ++ ich rodziców, ++ rodzeństwo i ++ z rodziny Cichockich i Szwatów.
8:00Za + męża Stanisława Gołębia, + zięcia Krzysztofa Malca, ++ rodziców Klarę i Jana Matulów, ++ teściów Anielę i Pawła Gołębiów, ++ rodzeństwo i pokrewieństwo z rodzin Gołąb, Matula oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9:00W intencji uczniów Szkoły Podstwowej nr 17, przystępujących do Pierwszej Komunii świętej, oraz ich Rodzin.
12:00W intencji uczniów Szkoły Podstwowej nr 4, przystępujących do Pierwszej Komunii świętej, oraz ich Rodzin.
17:30Nabożeństwo Majowe.
18:00Za + męża Henryka Żyrka w 7. rocznice śmierci, ++ Zofię i Władysława Żyrek, Franciszka Sołtyska z rodzicami i rodzeństwem, + Mariana Sołtyska, Zbigniewa Fijaka, Zbiegniewa Kaczufkę, Stanisława Turskiego z rodzicami i rodzeństwem, Zofię Rogalską, Genowefę Krajewską z 2. córkami i synem.
Za + Anastazję i Henryka Poloczek, ++ rodziców i teściów, ++ szwagrów i szwagierki, córkę Irenę i synową Danutę oraz ++ z rodziny Hajzyk, Poloczek i + ks. Mariana.

Niedziela 22 maja 2022

7:30Za + Andrzeja Fraja, ++ rodziców Anielę, Franciszka, Marię i Józefa.
9:30Za + Mieczysława Oleśniewicza w 1. rocznicę śmierci.
11:00Za + Gertrudę Martis w 1. rocznicę śmierci
17:00Nabożeństwo Majowe.
17:30Za + męża Zygmunta Alama w 7. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów oraz + siostrzeńsa Pawła Tomaszewskiego.
Za + Kazimierza Majdaka w 1. rocznicę śmierci oraz żonę Henrykę.
19:00Za + meża Jana Zwierza w 8. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 23 maja 2022

7:00Za ++ rodziców Zofię i Jana Bednarczyk we wspomnienie urodzin, ++ dziadków z obu stron, ++ szwagrów Bolesława i Bronisława, ++ teściów i ich dwóch synów Zbigniewa i Henryka.
8:00Za + męża Mirosława, ++ Zbigniewa, Dariusza, Mariana Sielawka, Kazimierza Rybus, Mariannę i Jana Markowicz i ++ z rodziny.
17:30Nabożeństwo z modlitwą o urodzaje.
18:00W intencji Magdaleny i Piotra Majewskich oraz ich synów Jakuba i Tomasza, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
W pewnej intencji

Wtorek 24 maja 2022

7:00Za ++ rodziców Helenę i Henryka Porombka, ++ z rodzin: Porombka, Gwizdała, Kuś, Muller, Mikołajec, Nikiel i Kępys.
8:00Za ++ Anielę i Franciszka Karbownik, brata Mariana, siostrę Irenę i ++ z rodziny.
17:30Nabożeństwo z modlitwą o urodzaje.
18:00Za + Radosława Zioło w 1. rocznicę śmierci.
Za + Stefana Czobodzińskiego (od rodziny z Głuszyc)

Środa 25 maja 2022

7:00Za ++ męża Kazimierza Malisz w 3. rocznice śmierci, ++ synów Pawła i Marcina Malisz w 24. rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ teściów i pokrewieństwo z obu stron.
8:00Za + Andrzeja Namyślok w rocznicę śmierci, ++ Janinę Popławską i ++ z rodzin Namyślok i Podurgiel.
17:30Nabożeństwo z modlitwą o urodzaje.
18:00Za ++ mamę Ludmiłę Trzcińską-Wolnik w 2. rocznicę śmierci, jej mężów Józefa i Engelberta, brata Ryszarda, męża Edwarda Stopę, teściową Stefanię oraz ++ z pokrewieństwa.
Za ++ rodziców Eugenię i Łukasza Bogusz, + brata Waldemara i + bratową Krystynę Bogusz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.