Środa 1 lutego 2023

7:00Za + Wiesławę Wesołowską w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa
8:00Za + Tadeusza Zimny we wspomnienie urodzin, ++ rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące (od siostry Marianny)
18:00Za + Bronisławę Chrapeć w 1. rocznicę śmierci, + męża Józefa, + syna Jerzego, + Zygfryda Szymurskiego i Jana Cempulika
 • Za ++ rodziców Józefę i Jana Kruk oraz + Józefa Świrskiego, ++ z pokrewieństwa z obu stron.
 • Za + Józefa Mrozika
 • Czwartek 2 lutego 2023

  7:00Za + Tadeusza Pociechę w 10. rocznicę śmierci.
 • Za ++ rodziców Łucję i Stanisława Moneta, Genowefę i Feliksa Tkaczyk, + męża Jana i ++ rodzeństwo z obu stron.
 • 8:00Za + męża Józefa Mrzygłód* w 13. rocznicę śmierci, + syna Andrzeja, ++ rodziców, teścia, dziadków oraz dusze w czyśćcu.
  11:00pogrzeb: + Maria Wyżgoł (cmentarz komunalny)
  18:00W intencji ks. Grzegorza z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia i powołania oraz prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski potrzebne do wypełniania kapłańskiego powołania.

  Piątek 3 lutego 2023

  7:00Za + Edwarda i Agnieszkę Goj, ++ synów i córki i wnuki.
  8:00Za + Janinę Jaszka w 1. rocznicę śmierci.
  11:00pogrzeb: + Kazimierz Kusal (górny kościół - cmentarz komunalny)
  18:00Za + Zbigniewa Lisa w 1. rocznicę śmierci.
 • Za + Henrykę Baran w 4. rocznicę śmierci oraz + Lucjana Baran.
 • Sobota 4 lutego 2023

  7:00Za + męża Jerzego Gębka we wspomnienie urodzin.
 • Za + Romana Szewczyka oraz Walerię, Edmunda i Mariana.
 • 8:00W intencji wspólnoty Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej.
  12:00pogrzeb: + Halina Sobieńko (górny kościół - cmentarz komunalny)
  18:00Za + Zdzisława Graczyka w 10. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów, + babcię oraz ++ dzieci Adasia i Anetkę.
 • Za + Lecha Rogula w 1. rocznicę śmierci.
 • Za + Zbigniewa Sawczuk w 2. rocznice śmierci, + babcię Stanisławę oraz ++ z rodziny Warloch i Sawczuk.
 • Niedziela 5 lutego 2023

  7:30W intencji Antosi z okazji 2. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Anioła Stróża i św. Antoniego.
  9:30W intencji małżonków Małgorzaty i Andrzeja Skawskich z okazji 35 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (tD)
 • W intencji Janiny Pawlak z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny. (TD)
 • 11:30W intencji małżonków Eleonory i Bogusława Gorzawskich z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
 • W intencji Czesława Rzuszczaka z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny. (TD)
 • 17:00Nieszpory.
  17:30W intencji rodziny Machulik, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
  19:00W intencji córki Karoliny z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny.

  Poniedziałek 6 lutego 2023

  7:00Za + Walerię Kownacką, + syna Ryszarda, ++ braci, siostry i rodziców.
  8:00Za ++ rodziców Katarzynę i Aleksandra Lozio, ++ braci Józef, Czesława i Stanisława, ++ siostry Annę i Janinę oraz + Stefana Zadara i Leonarda Rataj .
  18:00Za + Ludwikę i Franciszka Sołtysek, + Mariana Sołtyska, + męża Henryka Żyrka w 8. rocznicę śmierci, ++ rodziców, ++ Zbigniewa Fijaka, Zbigniewa Kaczufkę, Stanisława Turskiego i jego rodziców, Zofię Rogalską i Genowefę Krajewską z córkami i synem.
 • Za + męża Mariana Sołtyska w 1. rocznicę śmierci.
 • Za + Jadwigę Remian w kolejną rocznicę śmierci, + męża Kazimierza, ++ rodzeństwo Annę i Stanisława.
 • Wtorek 7 lutego 2023

  7:00Za ++ rodziców Natalię i Henryka Sosińskich, ++ teściów oraz pokrewieństwo z obu stron.
 • Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza, + Stanislawa Kłusek oraz ++ dziadków Andrzeja i Katarzynę.
 • 8:00Za + męża i ojca Jana Ojdana w 15. rocznicę śmierci, ++ rodziców Wojciechowskich i ++ z rodziny Ojdana.
  18:00W intencji Haliny Laskowskiej z okazji urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w pracy katechetycznej.

  Środa 8 lutego 2023

  7:00Za + męża Stanisława Rzadek, ++ rodziców Juliana i Wiktorię Sasuła, ++ teściów Anastazję i Ignacego Rzadek , ++ siostry Czesławę i Bożenę oraz ++ szwagrów Józefa i Jana.
  8:00Za + ojca Stanisława Dołęgowskiego w 9. rocznicę śmierci, + matkę Zofię Mularską, + ojca Michała Mularskiego, + Władysława Mularskiego i Leszka Śmigowskiego.
 • Za + męża Wojciecha Wróbel, ++ teściów Ludwikę i Jana, ++ rodziców Władysławę i Stanisława Rostalskich, ++ dziadków z obu stron.
 • 18:00W intencji Roberta z okazji 40. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary DUcha Świętego i opieke Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny.
 • W intencji córki Magdaleny z okazji 35. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
 • Czwartek 9 lutego 2023

  7:00Za + męża Jana Kugiel w 8. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
  8:00Za + Mariana Modlińskiego i + syna Romana Modlińskiego.
  18:00Za + Leokadię Pyt w 10. rocznicę śmierci.
 • Za + męża Piotra Czaja w 5. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Czaja, Powązka i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za + męża Jana Sobieskiego w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Sobieski i Oksiejuk.