Kościół żyje dzięki Eucharystii . Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.
św. Jan Paweł II

Encyklika "Ecclesia de Eucharistia"

7:30 9:30 11:30 17:30 (z wyjątkiem wakacji) i 19:00

7:00 (poza feriami i wakacjami) 8:00 i 18:00

Wczesna Komunia Święta

Do wczesnej Komunii Świętej przystępują dzieci uczestnicząc przez rok w katechezie parafialnej. Warunkiem jes wcześniejsza co najmniej roczna katecheza przedszkolna. Katecheza parafialna to spotkania z dziećmi i ich rodzicami. W ym roku odbywają się one w środy o...

Terminy I Komunii

UWAGA! W każdym z podanych terminów Msze komunijne sprawowane będą o 9:00 i o 12:00 - podział zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu z rodzicami. w roku 2023 sobota 13 maja – SP 13 i ZSS sobota 20 maja – SP 17 i SP 4   w roku 2024 sobota 11 maja – SP 13...

I Komunia święta

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Przygotowanie odbywa się głownie na katechezie szkolnej. Dodatkowo odbywają się spotkania dla rodziców w parafii.