Kościół żyje dzięki Eucharystii . Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt28, 20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.
św. Jan Paweł II

Encyklika "Ecclesia de Eucharistia"

7:30 9:30 11:30 17:30 (z wyjątkiem wakacji) i 19:00

7:00 (poza feriami i wakacjami) 8:00 i 18:00

Wczesna Komunia Święta

Do wczesnej Komunii Świętej przystępują dzieci po dwuletnim przygotowaniu: jeśli objęte są katechezą w przedszkolu jako 5 i 6 latki, wtedy uczestniczą przez rok w katechezie parafialnej jeśli nie są objęte katechezą przedszkolną, wtedy uczestniczą w katechezie...

Terminy I Komunii

UWAGA! Sytuacja epidemiczna powoduje, że w roku 2022 i - być może - w latach następnych w każdym z podanych terminów Msze komunijne sprawowane będą o 9:00 i o 12:00 - podział zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu z rodzicami. w roku 2022 sobota 14 maja– SP 13...

I Komunia święta

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii świętej w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Przygotowanie odbywa się głownie na katechezie szkolnej. Dodatkowo odbywają się spotkania dla rodziców w parafii.