Instalacja fotowoltaiczna

zasilanie kościoła i budynków parafialnych z odnawialnego źródła energii

Na czym polega inwestycja?

Instalacja fotowoltaiczna na dachu probostwa o mocy łącznej 25 kW służaca do zasilania kościoła i budynków parafialnych w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej i wsparcia działań ekologicznych.

Wykonawca inwestycji

Hymon Fotowoltaika Sp. z .o.o. – www.hymon.pl

Termin wykonania inwestycji

planowany: 31 sierpnia 2021 roku

zrealizowany: 

Koszt inwestycji

140 000 zł

Finansowanie inwestycji

zebrana kwota

%

zebrane środki

Przeniesione środki

pozostałe z inwestycji – ławki:

Zebrano: 3 700 zł

Kolekty w III niedziele miesiąca

zapowiadane jako kolekty na inwestycje parafialne

Zebrano łącznie: 14 900 zł

18 lipca 2021 – 14 900 zł
15 sierpnia 2021
19 września 2021
17 października 2021
21 listopada 2021
19 grudnia 2021
16 stycznia 2022
20 lutego 2022
20 marca 2022
15 maja 2022
19 czerwca 2022

Przelewy bankowe

kierowane na konto parafialne:

Zebrano: 

numer konta w stopce strony