Instalacja fotowoltaiczna

zasilanie kościoła i budynków parafialnych z odnawialnego źródła energii

Na czym polega inwestycja?

Instalacja fotowoltaiczna na dachu probostwa o mocy łącznej 25 kW służaca do zasilania kościoła i budynków parafialnych w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej i wsparcia działań ekologicznych.

Wykonawca inwestycji

Hymon Fotowoltaika Sp. z .o.o. – www.hymon.pl

Termin wykonania inwestycji

planowany: 31 sierpnia 2021 roku

zrealizowany: 16 września 2021 roku

Koszt inwestycji

140 000 zł

Finansowanie inwestycji

zebrana kwota

%

zebrane środki

Przeniesione środki

pozostałe z inwestycji – ławki:

Zebrano: 3 700 zł

Kolekty w III niedziele miesiąca

zapowiadane jako kolekty na inwestycje parafialne

Zebrano łącznie: 62 010 zł

18 lipca 2021 – 14 900 zł
15 sierpnia 2021 – 16 370 zł
19 września 2021 – 15 300 zł
17 października 2021 – 15 440 zł
21 listopada 2021
19 grudnia 2021
16 stycznia 2022
20 lutego 2022
20 marca 2022
15 maja 2022
19 czerwca 2022

Przelewy bankowe

kierowane na konto parafialne:  13 150 zł

Zebrano: 

numer konta w stopce strony

Ilość wytworzonej energii