Porządek intencji  i nabożeństw

	
Wtorek, 24 listopada 2020
7:00Za ++ chrzestnych Janinę i Józefa Górny.
8:00Za + męża Tadeusza Okraska w 4. rocznicę śmierci.
18:00Za + męża Mieczysława Juszczyk, + syna Dariusza Juszczyk oraz + wnuczka Adriana Szmyt.
W intencji córki Katarzyny z okazji urodzin i imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
Środa, 25 listopada 2020
7:00Za ++ rodziców Eugenię i Łukasza Bogusz ,zmarłego brata Waldemara i bratową Krystynę Bogusz oraz duszę w czyścu cierpiące.
8:00Za + mamę Zofię Radzińską w 3. rocznicę śmierci, ++ dziadków i babcie oraz pokrewieństwo z obu stron.
10:00pogrzeb: + Franciszek Świstowski (cm. komunalny - cm. parafialny)
12:00pogrzeb: + Monika Fiałkowska (cmentarz komunalny)
18:00Za ++ rodziców: Emilię Dębską w 4. rocznicę śmierci i Edwarda Dębskiego w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin z z obu stron (od córki)
Za ++ rodziców Józefę i Czesława Malawskich.
Czwartek, 26 listopada 2020
7:00Za + Cecylię Łukaszewską we wspomnienie urodzin.
8:00Za + syna Dariusza Malcharczyk w kolejną rocznicę śmierci.
10:30pogrzeb: + Mieczysław Witkiewicz (sacrum)
12:00pogrzeb: + Jerzy Staszków (cm. komunalny)
18:00Za + Edmunda Bonna w kolejną rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ cztery siostry, ++ trzech braci, + zięcia Stanisława oraz dusze czyśćcowe.
Za zmarłych:
Lucynę Szczotka (od siostry, brata, szwagra), Jana Ważnego (od sąsiadów z os. Powstańców Śl. 16f), Halinę Lach (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 7f), Jerzego Wowra, Stanisława Wójtowicza, Alfonsa Doleżycha, Eugeniusza Sobika, Stanisława Bąka, Bolesława Kasińskiego, Jerzego Włodarkiewicza, Stanisława Gurazdowskiego , Krzysztofa Anczyka, Jana Gołąb, Leszka Helbina, Teresą Krygier, Helenę Jarczyk, Jerzego Krawczyka, Zenona Kwapicha, Zofię Skalską (od sąsiadów z osiedla Pawlikowskiego 14d), Ryszarda Brodę, Stanisławę Mendaka, Andrzeja Wiśniewskiego (od rodziny Jankowskich), Teresę Przeliorz, Alojzego Stycza
Piątek, 27 listopada 2020
7:00W intencji Apostolatu Maryjnego i ich rodzin oraz członków wspierających.
8:00Za + męża Józefa Bubik w 17. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz rodzeństwo.
18:00Za + Jadwigę Grochowalską w 1. rocznicę śmierci.
Za + Helenę Kurzydem we wspomnienie urodzin.
Sobota, 28 listopada 2020
7:00Za + matkę Anielę w 7. rocznicę śmierci, + ojca, ++ teściów oraz + brata Janka.
8:00W intencji Kariny z okazji 26. rocznicy urodzin.
18:00Za + męża Józefa Krusberskiego w 17. rocznicę, ++ teściów Annę i Rajncholda i ++ rodziców Bertę i Wiktora Pawlas.
Za + Halinę Poreda w 3. rocznicę śmierci, ++ rodziców Henryka i Zofię oraz + teścia Tadeusza i + brata Tadeusza.
Niedziela, 29 listopada 2020
7:30Za + Józefa Raczek w 30. rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeńswtwo z obu stron oraz ++ z rodziny Raczek i Surma.
9:30Przez wstawiennictwo św. Katarzyny w intencji Kolejarzy i ich rodzin.
W intencji wnuka Kajetana Haręża z okazji 5. rocznicy urodzin oraz dziadka Henryka w kolejną rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Aniołów Stróżów dla Jubilatów i całej rodziny.
11:00W intencji Martyny Walusz z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski potrzebne w dorosłym życiu.
12:30W intencji syna Jakuba Liszok z okazji 18. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i wszelkie łaski potrzebne w dorosłym życiu.
17:00Nieszpory.
17:30W intencji Marcelka z okazji 2. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny.
19:00Herkules
Poniedziałek, 30 listopada 2020
7:00W intencji Andrzeja Idźczak z okazji 75. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny. (TD)
8:00Za + Zofię Czarnota w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny.
18:00W intencji Haliny z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.
Za ++ Adeli i Jana Smaroniów, ++ Zofię i Józefa Gratków i ++ pokrewieństwo z rodzin.
Wtorek, 01 grudnia 2020
7:00Za + Zbigniewa Obratańskiego, ++ rodziców i teściów oraz + Zdzisławę Trznadel.
8:00Za + Stefanię Lenik, + Władysława, + męża, + syna oraz ++ pokrewieństwo z rodziny Mazurek i Lenik.
18:00Za + męża Stanisława Kurpińskiego w 3. rocznicę śmierci, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.
Za + Elżbietę Piszczek w kolejną rocznicę śmierci i ++ z rodziny Wyleżoł, Piszczek i Potempa.

Msze święte w niedziele

7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 17:30; 19:00

Msze święte w tygodniu

7:00 (poza wakacjami/feriami); 8:00 i 18:00

Okazja do spowiedzi

W dni powszednie
6:30-7:00
(w ferie i wakacje 7:30 – 8:00)
oraz
17:00 – 17:45

Spowiedź trwa do rozpoczęcia liturgii
– nie spowiadamy podczas Mszy świętej.