Porządek intencji

Wybierz interesującą Cię datę:

	
Niedziela, 23 stycznia 2022
7:30W intencji Waldemara Porębskiego z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny. (TD) (od żony Jadwigi i córek z rodzinami)
9:30Za + Stanisławę Kowalską w 1. rocznicę śmierci i Janusza Kowalskiego.
Za + Witolda Pudło.
11:30Za + Stanisława Tomasika w 1. rocznicę śmierci.
17:00Nieszpory.
17:30Za + Annę Moch w 1. rocznicę śmierci.
19:00Za + Annę Tetla w 5. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Tetla.
Poniedziałek, 24 stycznia 2022
7:00Za + ojca Antoniego w rocznicę śmierci i ++ z rodziny Sałata.
8:00Za ++ Annę i Józefa Tatara, + Stanisławę i Karola Sikora, + Grzegorza Sikora, ++ nienarodzone dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące.
13:00pogrzeb: + Anna Sowa (Sacrum)
18:00Za + Czesława Aleksandżaka w 20. rocznicę śmierci (od żony, dzieci i wnuków)
W intencji Parafian - mieszkańców Osiedla Pawlikowskiego nry: od 6 do 10.
Wtorek, 25 stycznia 2022
7:00Za + Domicelę Kaczor w rocznicę śmierci i ++ jej męża Zbigniewa.
8:00W intencji Tomasza z prośba o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
18:00Za + Piotra Hałacza (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 16c)
Za + żonę Janinę Sodzawiczny w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny Sodzawiczny i Krawieczek, + szwagra Bernarda, + ofiary wypadków drogowych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + Adama Marka w 1. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny: Marek, Gajda, Rakuś i Kubiak.
W intencji Parafian - mieszkańców Osiedla Pawlikowskiego nry od 11 do 14.
Środa, 26 stycznia 2022
7:00Za + męża Henryka Galac w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, + siostrę Wandę, szwagrów Józefa, Kazimierza i Stefana, ++ Aurelię i Zdzisława Ślęzak i dusze w czyśćcu cierpiące.
8:00Za + syna Andrzeja Mrzygłoda w 7. rocznicę śmierci, + męża Józefa, rodziców, teścia, dziadkow i dusze w czyśćcu.
18:00Za + Helenę Kurzydem w 5. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Rogalscy i Kurzydem
Za + Janusza Krupę w 1. rocznicę śmierci.
W intencji Parafian - mieszkańców Osiedla Pawlikowskiego nry 15 i 16.
Czwartek, 27 stycznia 2022
7:00W intencji Apostolatu Maryjnego
8:00W intencji Alicji Mostowskiej z okazji 5. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Solenizanta i całej rodziny.
18:00Za zmarłych
Za + Elfrydę Kowol
Za + Janinę Sawicką
Za + Danielę Kotas (od sąsiadów z Os. Pawlikowskiego 9b)
Za + Jadwigę Osubniak
Za + Mariannę Smoczek
Za + Jana Nestorowicza
Za + Jerzego Jarczyka
Za + Kazimierza Bralińskiego
Za + Annę Błachut
Za + Franciszka Lotko
Za + Jadwigę Osubniak (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 7f)
Za + Anielę Polok
Za + Stanisława Nowaka
Za + Zenona Stupińskiego
Za + Elżbietę i Alojzego Krzykała
Za ++ Wiktorię Horwacz, Agnieszkę Kłosek i Stefana Kożuszka i ++ z pokrewieństwa.
Za + Halinę Jarek (od Członków Żywego Różańca)
Za + Mieczysława Króla
Za + Stanisława Nowaka (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 7f)
Za ++ Mariannę i Kazimierza Kensy
Za + Jerzego Gębkę
Za + Eugeniusza Kołodzieja (od sąsiadów z osiedla Pawlikowskiego 17a)
Za + Krystynę Cimałę
Za + Józefa Zalewę
Za + Henryka Cieślika
Za + Różę Trzaskę
Piątek, 28 stycznia 2022
7:00Za + Tadeusza Pietruszyńskiego w 2. rocznicę śmierci , ++ braci Edwarda, Henryka, Stanisława, Włodzimierza, siostrę Irenę, ++ rodziców Antoninę i Antoniego i teściów Jana i Stefanię (od żony i córek z rodzinami).
8:00Za + Jana Krawczyka w 2. rocznicę śmierci.
18:00W intencji męża i ojca Jana z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.
W intencji Parafian - mieszkańców Osiedla Pawlikowskiego nry 17 i 18.
Sobota, 29 stycznia 2022
7:00Za + Andrzeja Namyśloka we wspomnienie urodzin.
8:00Za + matkę Stanisławę Kwaśniewską w 5. rocznicę śmierci, + ojca Józefa, + żonę Halinę Kwaśniewską, + córkę Janinę i ++ rodziców.
18:00Za + męża, ojca i dziadka Piotra Lizisa w 1. rocznicę śmierci oraz + siostrę Teresę Ryszka.
W intencji Parafian - mieszkańców Osiedla Pawlikowskiego nry: od 19 do 22.
Niedziela, 30 stycznia 2022
7:30W intencji Danuty Toszek z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny. (TD)
9:30Za + Teresę Byrską w 1. rocznicę śmierci.
11:30Za ++ Beatę Domin w 1. rocznicę śmierci, jej matkę Halinę Walczuk oraz jej brata Jacka Walczuka.
17:00Nieszpory.
17:30W intencji córki Karoliny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny.
19:00W intencji Agnieszki Wójtowicz z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatki i całej rodziny.