Porządek intencji

Wybierz interesującą Cię datę:

	
Piątek, 17 września 2021
7:00Za + męża Józefa Wojciechowskiego w 7. rocznicę śmierci, ++ rodziców i braci oraz ++ z pokrewieństwa.
8:00W intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego.
18:00Za + Zofię i Edwarda Grzybowskich, + męża Mariana.
ZA + Henrykę Jadczak, ++ rodziców i teściów, ++ z pokrewieństwa, + Stanisława Turskiego.
Sobota, 18 września 2021
7:00Za + Agnieszkę Szot w 14. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Sokołowskich, Majorów i Kazimierczaków.
8:00Za + Alojzego Pustelnik w kolejną rocznicę śmierci, + żonę Wandę, ++ ich rodziców i pokrewieństwo.
12:00pogrzeb: + Marianna Pabel (cmentarz komunalny)
18:00Za + Krystynę Jaskółka
Za + Mariana Mojżesz w 1. rocznicę śmierci.
Niedziela, 19 września 2021
7:30Za + męża Stanisława Molskiego w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, szwagierki i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
9:30W intencji małżonków Hani i Patryka z okazji 1. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymany sakrament małżeństwa i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej (od rodziców i Kamili)
11:00W intencji małżonków Wiesławy i Kazimierza Trzópków z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
Za ++ rodziców: Renatę Gill w 1. rocznicę śmierci oraz + Władysława Gill.
12:30Za + Andrzeja Olejnik w 1. rocznicę śmierci.
17:00Nieszpory
17:30Za + męża Antoniego Masłowskiego we wspomnienie rocznicy ślubu.
19:00Za ++ Sylwię i Jana Pawlas w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Wiktora i Bertę.
Poniedziałek, 20 września 2021
7:00Za + ojca Władysława Rogulskiego w kolejną rocznicę śmierci.
8:00Za + męża Józefa Mrzygłóda, + syna Andrzeja we wspomnienie urodzin, ++ rodziców, teścia, dziadków oraz dusze w czyśćcu.
18:00W intencji Anny Dutka z okazji 65. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatki i całej rodziny.
Za + Alojzego Rzepka
Za + Zdzisława Gach we wspomnienie urodzin.
Za ++ rodziców Danielę i Mariana Perkosz, ++ Karolinę Glińską i jej synów: Janusza i Andrzeja, ++ rodziców Marię i Romana Krzempek, + brata Michała i ++ z rodziny Krzempek i Motyka w kolejne rocznice śmierci.
Wtorek, 21 września 2021
7:00Za + Mariannę Cichocką (od syna z żoną)
8:00Za + brata Jana Góra, ++ rodziców Emilię i Adolfa oraz + szwagra Stanisława.
18:00Za + Małgorzatę Błaszczyk-Kosowską we wspomnienie urodzin, ++ rodziców Józefę i Władysława.
Za + matkę Leokadię Dołęgowską w 13. rocznicę śmierci, + ojca Michała Mularskiego i + Karola Mularskiego
Środa, 22 września 2021
7:00Za + Stanisława Malinowskiego w 11. rocznię śmierci (żony i dzieci z rodzinami)
8:00Za + Fryderyka Lukaszczyk (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 9a)
18:00Za + męża Stefana.
Za + Tadeusza Mencnerowskiego w 1. rocznicę śmierci.
Czwartek, 23 września 2021
7:00Za + matki Henryki i ++ z rodziny Pryzmontów o wieczny spoczynek dla nich i udział w Chwale Boga.
8:00Za ++ rodziców: Rozalię i Michała Miłek, + siostrę Józefę i ++ z pokrewieństwa.
18:00Za + Walentynę Antosiewicz w 5. rocznicę śmierci, + Stanisława Antosiewicz i + Franciszka Siedlok.
Za ++ rodziców Jana i Władysławę Guziuk oraz ++ z pokrewieństwa.
Piątek, 24 września 2021
7:00Za + ojca Władysława Krzemińskiego w 7. rocznicę śmierci i + mamę Janinę.
8:00Za + Józefa Pływacz (od sąsiadów z os. Pawlikowskiego 16b)
18:00Za + Piotra Kolat oraz ++ z rodziny.
Za ++ rodziców Sabinę i Antoniego, + brata Bogusława, + Stanisława, + Romualda, + siostrę Celinę, + Adama oraz dusze w czysćcu cierpiące.