Aktualny porządek intencji  i nabożeństw

	
Niedziela, 13 września 2020
7:30Za ++ ojca Edwarda Domalika i ++ dziadków z rodziny Domalik i Zapała.
9:30W intencji małżonków Krystyny i Stanisława Rzepka z okazji 40. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
Za + Bożenę Pisarek w 10. rocznicę śmierci (od męża i dzieci z rodzinami)
11:00W intencji małżonków Wiesławy i Stanisława Fukała z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
12:30Msza z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego i błogosławieństwem rocznych dzieci.
16:45Różaniec Fatimski.
17:30Za + rodziców Helenę i Bernarda, Julię i Jana, ++ pokrewieństwo z obu stron.
19:00Za + Tadeusza Rygackiego, + Salomeę Kubera, + Helenę i + Franciszka Mareckich oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.
Poniedziałek, 14 września 2020
7:00Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Trzcińskiego w 12. rocznicę śmierci.
8:00Za + Zbigniewa Kaczora w rocznicę śmierci i + żonę Domicelę.
11:00pogrzeb: + Józefa Szymanek (cmentarz komunalny)
18:00Za + Eugeniusza Wrońskiego w 4. rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Wrońskich i Tomaszewskich.
Za + Agnieszkę Szot w 13. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Sokołowskich, Majorów i Kazimierczaków.
Wtorek, 15 września 2020
7:00Za + męża Stanisława Malinowskiego w 10. rocznicę śmierci (od żony i dzieci z rodzinami).
8:00W intencji wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18:00Za + Różę Szafrańską - Bieńkowską w 1. rocznicę śmierci.
Za + Piotra Janusa w 1. rocznice śmierci.
Środa, 16 września 2020
7:00Za + córkę Edytę, + męża Wacława, ++ rodziców i teściów oraz dusze wczyśćcu cierpiące.
8:00Za + rodziców i teściów, + siostrę Marię, + brata Henryka i Stanisława i ++ z rodziny.
13:00pogrzeb: + Jan Ważny (cmentarz komunalny)
18:00Za + męża Zygmunta Gryca w 13. rocznicę śmieci i + syna Andrzeja.
Za + męża i ojca Ryszarda Kuźnika w 15. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, ++ rodzeństwo, ++ z rodziny, + Romana Surygałę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek, 17 września 2020
7:00Za ++ rodziców Bronisławę i Wincentego, + siostrę oraz ++ z rodziny Sosiński i Popiołek.
8:00Za + Tadeusza Pietruszyńskiego (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 7a)
11:00pogrzeb: + Marian Mojżesz (cmentarz komunalny)
18:00Za + Henrykę Jadczak, ++ rodziców z obu stron oraz ++ pokrewieństwo z obu stron.
W intencji Justyny z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatki i całej rodziny.
Piątek, 18 września 2020
7:00Za + Leona Ciućka (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 9a)
8:00W intencji Ojczyzny (od czcicieli Bożego Miłosierdzia)
9:00pogrzeb: + Lucyna Szczotka (cmentarz komunalny)
15:00pogrzeb: + Andrzej Olejnik (górny kościół - cmentarz komunalny)
18:00Za + Annę Kuczera, + męża Wiktora, ++ rodziców, ++ teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Za + męża Józefa Wojciechowskiego w 6. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa.
Sobota, 19 września 2020
7:00Za ++ Janinę Kropka w 10. rocznicę śmierci, Józefa Kropka w 43. rocznicę śmierci, Eleonorę Górską w 1. rocznicę śmierci, Adama Górskiego w 10. rocznicę śmierci oraz za dusze wszystkich ++ z rodziny. (od Janiny i Józefa Górskich z rodziną)
8:00Za + męża Edmunda Kellera oraz ++ z pokrewieństwa Keller i Paszek.
10:00I Komunia Święta Szkoły Podstawowe: nr 17 i Żorek
13:00Ślub: Krystyna Otremba - Robert Olszewski
18:00W intencji małżonków Elżbiety i Jana Liszok z okazji 45. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
W intencji Stanisława z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilata i całej rodziny. (TD)
Niedziela, 20 września 2020
7:30Za + Danielę Omelanowicz w 1. rocznicę śmierci.
9:30Za Parafian.
Za + syna Mariana, męża Henryka, ++ rodziców Walerię, Rozalię i Józefa oraz ++ z rodziny.
11:00W intencji małżonków Anieli i Czesława Konsek z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.(TD)
12:30W intencji Ludmiły Sapoń z okazji 80. rocznicy urodzin oraz Edwarda Dobrowolskiego z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.(TD)
17:00Nieszpory.
17:30Za + ojca Jana Urbańskiego w 9. rocznicę śmierci i ++ mamę Stanisławę Prokopowicz oraz + brata Mariusza Urbańskiego.
19:00Za ++ męża i ojca Stanisława Oleksego w 6. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Szyszka i Oleksy.
Poniedziałek, 21 września 2020
7:00Za + Halinę Trzecina (od sąsiadów z os. Powstańców Śl. 10a)
8:00Za + męża Józefa Mrzygłóda, + syna Andrzeja we wspomnienie urodzin, ++ rodziców, teścia, dziadków oraz dusze w czyśćcu.
18:00W intencji Jakuba Szklarczyka z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilata.
W intencji małżonków Elżbiety i Mariana z okazji 35. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.(TD)
Wtorek, 22 września 2020
7:00Z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego dla Heleny i całej rodziny.
8:00Za + Walentynę Antosiewicz w 4. rocznicę śmierci oraz ++ Stanisława Antosiewicza i Franciszka Siedloka.
18:00W intencji Dagmary Stolawskiej z okazji 40. rocznicy urodzin oraz wnuka Kacpra w kolejną rocznice urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo.
W intencji Bogusławy Perek z okazji 60. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatki i całej rodziny. (TD)
Środa, 23 września 2020
7:00W intencji + matki Henryki i ++ z rodziny Pryzmontów o wieczny spoczynek dla nich i udział w Chwale Boga.
8:00W intencji małżonków Katarzyny i Tomasza Skrzypczak z okazji 25. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów, Emilki i całej rodziny. (TD)
18:00Za ++ rodziców Czesława i Janinę Skawskich i ++ dziadków z rodziny Skawskich i Szklarz.
Za + Jana Guziuka w 35. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa Guziuk i Wójcików.
Czwartek, 24 września 2020
7:00Za ++ rodziców Janinę i Władysława Krzemińskich, ++ dziadków i + Pawła Hofmana.
8:00Za + brata Jana Górę w 6. rocznicę śmierci, ++ rodziców Emilię i Adolfa, + szwagra Stanisława.
18:00Za ++ rodziców Danielę i Mariana Perkosz, ++ Karolinę Glińską i jej syna Janusza, ++ rodziców Marię i Romana Krzempek, + brata Michała i ++ z rodziny Krzempek i Motyka w kolejne rocznice śmierci.
Za zmarłych:
Czesława Tanistra (od sąsiadów os. Powstańców Śl. 3c) 70
Krystynę Jaskółka 50
Józefa Piątkowskiego 50
Stefanię Zając 50
Krystiana Cierlickiego 50
Barbarę Waleczek 50
Krystynę Orzeł (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 5b) 50
Włodzimierza Kwapień 50
Ludwikę Wójcik - Małecką 50
Piotra Małeckiego 50
Mariusza Urbańskiego 50
Wacława Szromek 50
Mariana Barana 50
Jadwigę Wojton
Erykę Oszczypała 50
Mariana Baran 50
Ryszarda Bernat 50
Józefę Szymanek 50
Piątek, 25 września 2020
7:00W pewnej intencji Bogu wiadomej.
8:00Za + męża Zdzisława Mierzwińskiego (od żony, córki, wnuków i zięcia)
18:00Za + Stefana Żugaj w 1. rocznicę śmierci.
Za + Romana Zając we wspomnienie urodzin.
Sobota, 26 września 2020
7:00Za + Janusza i Adama Masłowskiego, ++ dziadków z rodziny Masłowski i Konsek.
8:00Za ++ żonę Halinę Kwaśniewską, ++ rodziców z obu stron, + wujka Szczepana i ++ pokrewieństwo z obu stron.
10:00Msza święta - Wczesna Komunia
18:00W intencji Magdaleny, Aleksandra i Justyny, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Świętego.
W intencji małżonków Danuty i Antoniego z okazji 45. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
Niedziela, 27 września 2020
7:30W intencji Wiesławy Kaczmarczyk z okazji 70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny. (TD)
9:30Za ++ tragicznie Krystynę i Jarosława Remus w 20. rocznicę śmierci, ++ Stanisławę i Zygmunta Dąbrowskich, + Nataszę Szafrańską oraz + Alinę Lichosyt.
11:00W intecji Wojciecha o łaskę zdrowia.
12:30Msza z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego i błogosławieństwem rocznych dzieci.
17:00Nieszpory.
17:30W intencji małżonków Zofii i Józefa Staszak z okazji 45. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
19:00W intencji syna Michała z okazji 32. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilata i całej rodziny.

Msze święte w niedziele

7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 17:30; 19:00

Msze święte w tygodniu

7:00 (poza wakacjami/feriami); 8:00 i 18:00

Okazja do spowiedzi

W dni powszednie
6:30-7:00
(w ferie i wakacje 7:30 – 8:00)
oraz
17:00 – 17:45

Z przyczyn sanitarnych nie ma możliwości spowiedzi
w niedziele i dni świąteczne

Spowiedź trwa do rozpoczęcia liturgii
– nie spowiadamy podczas Mszy świętej.