Porządek intencji  i nabożeństw

	
Czwartek, 21 stycznia 2021
7:00W intencji małżonków Andrzeja i Anny Niedzielskich z okazji 50. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
8:00Za + męża Władysława Zonia, + brata Franciszka, + chrześniaka Władysława oraz ++ rodziców i teściów.
18:00W intencji Grażyny Kuźma z okazji 70. rocznicy urodzin, w intencji małżonków Grażyny i Edwarda z okazji 48. rocznicy ślubu oraz w intencji córki Dagmary i zięcia Patryka z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
W intencji Agnieszki Gargol z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.
Piątek, 22 stycznia 2021
7:00Za + ojca Antoniego w rocznicę śmierci i ++ z rodziny Sałata
8:00Za ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące
9:30pogrzeb: + Wiesław Rusin (cmentarz komunalny)
13:00pogrzeb: + Teresa Kubiak (cm. komunalny)
18:00Za + Zbigniewa Sierka w 8. rocznicę śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo, teściów, szwagrów, szwagierki, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Do Najświętrzego Serca Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi w intencji Mileny z okazji kolejnej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie oraz opiekę Matki Przenajświętrzej.
Sobota, 23 stycznia 2021
7:00W intencji Marioli z okazji 50. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jubilatki i całej rodziny. (TD)
8:00Za + Dorotę Kłobus w 1. rocznicę śmierci.
W intencji syna Macieja Siejoka z okazji 14. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Jubilata i całej rodziny.
10:00pogrzeb: + Anna Moch (górny kościół- cm. komunalny)
18:00Za + Janusza Krause w 1. rocznicę śmierci.
Niedziela, 24 stycznia 2021
7:30Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Wiśniewskiego w 3. rocznicę śmierci, ++ rodziców Aleksanrdę i Aleksandra Wiśniewskich, + szwagra Antoniego Wiśniewskiego, Helenę i Józefa Zielińskich.
9:30W intencji Elżbiety Sobik z okazji 65. rocznicy urodzin oraz w intencji syna Marcina z okazji 35. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.
11:00Za + Józefę Bąk w 1. rocznicę śmierci (od synów: Mieczysława z rodziną, Bogdana z rodziną i Stanisława)
12:30Msza z udzielaniem sakramentu Chrztu Świętego i błogosławieństwem rocznych dzieci.
17:00Nieszpory
17:30W intencji małżonków Aleksandry i Henryka Kocur z okazji 35 rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny.
19:00W intencji Franciszki Sobczyk z okazji 85. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatki i całej rodziny (TD)
Poniedziałek, 25 stycznia 2021
7:00Za + syna Andrzeja Mrzygłód w 6. rocznicę śmierci, + męża Józefa, rodziców, teścia, dziadkow i dusze w czyśćcu.
8:00Za + męża Józefa Brodowskiego w 4. rocznicę śmierci, ++ rodziców Bernardynę i Karola Brodowskich.
Za ++ Marię i Franciszka Barcik.
18:00O Boże błogosławieństwo i łaski dla mieszkańców Osiedla Powstańców Śląskich 5-7.
Wtorek, 26 stycznia 2021
7:00Za + męża Henryka Galac w 9. rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, + szwagra Józefa i Kazimierza oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
8:00Za + męża Krzysztofa Malik w 2. rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa (od żony i córki z rodziną)
18:00O Boże błogosławieństwo i łaski dla mieszkańców Osiedla Powstańców Śląskich 8-10.
W intencji małżonków Agaty i Włodzimierza Jaworskich z okazji 30. rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny.
Środa, 27 stycznia 2021
7:00W intencji Apostolatu Maryjnego
8:00Za + Różę Lorek (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 7e)
18:00O Boże błogosławieństwo i łaski dla mieszkańców Osiedla Powstańców Śląskich 11-14.
Za + żonę Janinę Sodzawiczny w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodziny Sodzawiczny i Krawieczek, + szwagra Bernarda, + ofiar wypadków drogowych oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Czwartek, 28 stycznia 2021
7:00Za + Henrykę Baran w 2. rocznicę śmierci.
8:00Za ++ rodziców Barbarę i Antoniego Adamus, siotrę Ewę Goryl, dziedków Plisiów i Adamusów, dusze w czyśćcu.
18:00Józefa Pływacz (od sąsiadów z os. Pawlikowskiego 16b)
Za + Tadeusza Pietruszyńskiego w 1. rocznicę śmierci.
Za zmarłych:
Zofię Skalską (od sąsiadów z osiedla Pawlikowskiego 14d) 30
Jolantę Łach
Irenę Pikulicką
Teresę Przeliorz (od sąsiadów z os. Pawlikowskiego 22)
Zofię Stelmach
Zbigniewa Rosiak
Józefa Zelek
Romanę Szynfeld
Marię Sztepun
Mariusza Hałacz
Arkadiusza Balwierz
Lucjana Kruczek
Adelę Janecką
Fryderyka Lukaszczyka
Adolfa Konara
Longinę Więckowiak
Helenę Wilk (od sąsiadów z osiedla Pawlikowskiego 3d)
Jerzego Janowskiego
Władysława Golicza
Bogdana Kowalczyka
Fryderyka Lukaszczyka (od sąsiadów z osiedla Ks. Władysława 9a)
Stanisława Wójtowicza (od sąsiadów z osiedla Powstańców Śl. 4c)

Msze święte w niedziele

7:30; 9:30; 11:00; 12:30; 17:30; 19:00

Msze święte w tygodniu

7:00 (poza wakacjami/feriami); 8:00 i 18:00

Okazja do spowiedzi

W dni powszednie
6:30-7:00
(w ferie i wakacje 7:30 – 8:00)
oraz
17:00 – 17:45

Spowiedź trwa do rozpoczęcia liturgii
– nie spowiadamy podczas Mszy świętej.

Tutaj możesz sprawdzić
i – jeśli jest wolna – zarezerwować
intencje w roku 2021.

Wybierz interesującą Cię datę: