Porządek intencjiPiątek, 30 września 2022
7:00Za + syna Zbigniewa Milczewskiego w 3. rocznicę śmierci oraz ++ pokrewieństwo.
8:00Za ++ ojca Jana Wróbel i ++ z rodziny.
18:00Za + Marię Buniowską we wspomnienie urodzin oraz ++ z rodziny Buniowskich.
Sobota, 01 października 2022
7:00Za + Halinę Lach w 2. rocznicę śmierci.
8:00W intencji wspólnoty Żywego Różańca i czcicieli Matki Bożej.
18:00Za + Zenona Hebda w 1. rocznicę śmierci (od Eugenii z rodziną)
Za + Jadwigę Naguszewską w 2. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Naguszewski i Żuchniewicz.
Niedziela, 02 października 2022
7:30Za ++ rodziców Katarzynę i Eugeniusza Kuźniackich, + brata Stanisława, ++ z rodziny Szawan i Kuźniacki.
9:30W intencji małżonków Janiny i Jana Ćwięka z okazji 55. rocznicy ślubu oraz w intencji Janiny i Jana z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny. (TD)
11:30W intencji Danuty Banek z okazji 36. rocznicy urodzin oraz w intencji małżonków Danuty i Łukasza Banek z okazji 10. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świetego i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny.
17:00Nieszpory.
17:30Za ++ rodziców Zofię i Bolesława Gawron oraz ++ teściów, + męża Władysława Laksander*, + siostrę Bożenę, ++ braci Bolesława i Mirosława Gawron.
19:00Za + Henryka Brzoza w 25. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Owczarski i Brzoza.
Poniedziałek, 03 października 2022
7:00Za + matkę Sabinę, + ojca Kazimierza, + brata Jerzego, ++ siostry: Annę, Marię i Barbarę, ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiace.
8:00Za + Władysława Rogulskiego w 16. rocznicę śmierci.
18:00Za + matkę Marię, + męża Jana, ++ teściów oraz zięcia Andrzeja i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek, 04 października 2022
7:00Za ++ Mieczysławę, Henryka, Marię, Józefa i Czesława Choczaj, ++ krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.
8:00Za + rodziców Edwarda i Dorotę Kolonko, ++ teściów Juliana i Wiktorię Sasuła oraz dusze w czyśćću cierpiace.
18:00Za + męża Tadeusza Wioska, ++ rodziców Otylię i Franciszka, + brata Tadeusza Adamek, + szwagra Józefa i ++ z rodziny Kłapyta i Janik.
Środa, 05 października 2022
7:00Za + Sylwię Świątoniowską w 1. rocznicę śmierci (od taty, Emilki i Szymona)
8:00Za ++ rodziców Kazimierę i Antoniego Sekienda oraz ++ teściów Irenę i Józefa Osadnik dusze w czyśćcu cierpiące.
18:00Za + Stanisławę Kruk w 6. rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kruk i Mikołajczyk.
Czwartek, 06 października 2022
7:00Za + męża Eugeniusza Papieroka, ++ braci, + szwagra i ++ rodziców
8:00Za + Franciszkę i Stanisława Zalewskich i ++ z rodziny Zalewskich, Lelińskich i Gutkowskich.
18:00Za + Jerzego Włodarkiewicz w 2. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.
Za + Krystynę Pytel w 5. rocznicę śmierci.
Piątek, 07 października 2022
7:00Do Boga Ojca przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej w intencji Krystyny z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary i owoce Ducha Świętego.
8:00Za + Renatę Adamczyk w 1. rocznicę śmierci.
18:00Za + Annę Lotko.
Za + męża Ireneusza Nawrockiego w 15. rocznicę śmierci, + syna Michała, ++ teściów, + ojca Józefa oraz + Reginę.