Ławki

uzupełnienie ławek w bocznych sektorach górnego kościoła

Na czym polega inwestycja?

Główna nawa górnego kościoła jest w 2/3 powierzchni zagospodarowana ławkami. Pozostała przestrzeń przeznaczoną na miejsca siedzące zajmują krzesła, połączone w cztero- i pięcioelementowe „ławki”.
Projektowana inwestycja polega na ustawieniu w tym miejscu ławek, dostosowanych wyglądem do już istniejących, przez co ilość miejsc siedzących w ławkach zostanie zwiększona o 240.

Wykonawca inwestycji

Pracownia Stolarska „U Salezjan” z Oświęcimia – www.usalezjan.pl

Termin wykonania inwestycji

planowany: 30 kwietnia 2021 roku

zrealizowany: 08 kwietnia 2021 roku

Koszt inwestycji

80 000 zł

Finansowanie inwestycji

zebrana kwota

%

zebrane środki

ofiary kolędowe

zebrane podczas Mszy kolędowych w styczniu 2021 roku

Zebrano: 17 000 zł

Kolekty w III niedziele miesiąca

zapowiadane jako kolekty na inwestycje parafialne

Zebrano łącznie: 54 430 zł

17 stycznia – 8 300 zł
21 lutego – 11 100 zł
21 marca – 10 700 zł
18 kwietnia – 5 850 zł
16 maja – 6 380 zł
20 czerwca – 12 100 zł

Przelewy bankowe

kierowane na konto parafialne:

Zebrano: 10 650 zł

numer konta w stopce strony