Jak w niedawnym kazaniu zauważył ks. Dawid: „Eucharystia to nie teatr jenego aktora”.

Dlatego zapraszamy do włączenia się w sprawowanie litugii poprzez podjęcie funkcji lektora lub kantora w zgromadzeniu.

Jakie są warunki?

1. chęć poświęcenia czasu i zdolności dla służby liturgicznej

2. gotowość przełamania tremy

3. umiejętność w zakresie podejmowanej funkcji

4. zgoda na udział w spotkaniach formacyjnych i ćwiczeniach rozwijających umiejętności

 

Jeśli jesteś gotowa/gotowy do podjęcia takiej służby w zgromadzeniu liturgicznym, wypełnij poniższy formularz:

możesz zaznaczyć jedną lub obie