Prawdziwa miłość między mężem a żoną zakłada wzajemny dar z siebie, włącza i zawiera wymiar płciowości i uczuciowości, odpowiadając planowi Bożemu. Ponadto podkreśla zakorzenienie małżonków w Chrystusie: Chrystus Pan wychodzi na spotkanie małżonków chrześcijańskich w sakramencie małżeństwa i z nimi pozostaje

Amoris Laetitia, 67

Bezpośrednie przygotowanie do zawarcia małżeństwa obejmuje:

  • nauki przedślubne
  • spotkania w Poradni Życia Rodzinnego
  • dzień skupienia dla narzeczonych
ZGŁOSZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA I WYMAGANE DOKUMENTY

Chcący zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii proszeni są o kontakt na 4 – 6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu w celu uzgodnienia terminu spisania protokołu osobiście w kancelarii parafialnej. Należy wtedy przynieść następujące dokumenty:

1. Świadectwa chrztu obojga narzeczonych wystawione przez parafię, w której zostali ochrzczeni (osoby ochrzczone w parafii św. Stanisława w Żorach nie potrzebują takiego świadectwa, jeżeli protokół spisywany jest w naszej parafii). Świadectwo ważne jest przez 6 miesięcy, data ślubu musi zawierać się w tych sześciu miesiącach od daty wystawienia dokumentu.
2. Świadectwo bierzmowania (tylko wtedy, gdy nie ma adnotacji na świadectwie chrztu, a osoba była bierzmowana poza parafią św. Stanisława).
3. Świadectwo ukończenia katechezy w szkole średniej (z pieczęcią parafii; w razie braku – zaświadczenie o odbyciu katechumenatu przedmałżeńskiego).
4. Dowody osobiste obojga narzeczonych (do wglądu)
5. Wypełniony kwestionariusz, który można pobrać tutaj

Dodatkowo:
osoby będące w związku cywilnymodpis zupełny aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego
osoby, które chcą zawrzeć ślub ze skutkami cywilnymi (konkordatowy) – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego niezależnie od zameldowania (zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy).
wdowy i wdowcy zawierający ponownie małżeństwo – odpis zupełny aktu zgonu pierwszego małżonka.

 

Po dopełnieniu formalności ślubnych, prosimy złożyć w kancelarii ofiarę.

Nauki przedślubne

Nauki przedślubne w naszej parafii odbywają się w formie serii czterech wieczornych spotkań w cztery kolejne środy od 19.00 do 21.00 (dokładne terminy podane na stronie zgłoszeń).

Każde sesja obejmuje tematy zgodnie z Instrukcją o przygotowaniu do małżeństwa.

Należy uczestniczyć we wszystkich spotkaniach w danej sesji.

Narzeczeni powinni uczestniczyć w nich wspólnie (ze względu na dialogowy charakter spotkań)

 

Do udziału w naukach przedśłubnych zgłoszenia przyjmowane są wyłacznie poprzez stronę duszpasterwa rodzin Archidiecezji Katowickiej:

http://narzeczenikatowicka.pl/

 

Poradnia Życia rodzinnego

W naszej parafii działa Poradnia Zycia rodzinnego w salce nr 11 (wejście od strony Al. Jana Pawła II – przy wieży)

Godziny przyjęć
oraz rezerwacja wizyty
poprzez stronę

http://narzeczenikatowicka.pl/

Dni skupienia dla narzeczonych

Najbliższe terminy:

26 marca 2023

01 października 2023

03 grudnia 2023

 

Kliknij, by wypełnić zgłoszenie – obowiązkowe!

Dzień skupienia odbywa się w dolnym kościele. Rozpoczyna się on o godz. 16:00.

W trakcie spotkania przewidziana jest konferencja, świdectwo małżonków, adoracja, okazja do spowiedzi i udział we Mszy świętej parafialnej o 17:30.

Należy wybrać termin dnia skupienia po odbytych naukach przedślubnych!