Nowenna przed uroczystością

poświęcenia kościoła i ołtarza

Dzień dziewiąty

Dzień dziewiąty

W ostatnim dniu parafialnej nowenny, którą przygotowujemy się do uroczystości poświęcenia naszego kościoła, wzywamy świętego Stanisława jako Patrona na cały świat łaskami słynącego. Jego opiece i orędownictwu powierzajmy wszystkich parafian, by był dla nas Patronem...

Dzień ósmy

Dzień ósmy

święty Stanisław, Biskup, był wiernym kapłanem Jezusa Chrystusa. W ósmym dniu naszej nowenny przed uroczystością poświęcenia kościoła chciejmy przez jego wstawiennictwo wypraszać dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, szczególnie z naszej wspólnoty...

Dzień siódmy

Dzień siódmy

W siódmym dniu parafialnej nowenny przed uroczystością poświęcenia kościoła wzywamy świętego Stanisława, który w swoim męczeństwie stał się ofiara Bogu przyjemną. Przez orędownictwo naszego patrona chcemy wypraszać dar wierności Jezusowi dla całej naszej wspólnoty...

Dzień szósty

Dzień szósty

Szóstego dnia nowenny przygotowującej nas do uroczystości poświęcenia kościoła, wzywamy naszego Patrona jako tego, który w wierze nas utwierdza. Prośmy za jego wstawiennictwem o świadectwo wiary w życiu nas i całej naszej wspólnoty parafialnej.   Święty...

Dzień piąty

Dzień piąty

Dziś, w piątym dniu naszej parafialnej nowenny przed uroczystością poświęcenia kościoła, przedstawmy świętemu Stanisławowi nasze osobiste intencje, wzywając go jako patrona we wszelkich potrzebach:   Święty Stanisławie, który tylu ludziom uprosiłeś łaski u Boga,...

Dzień czwarty

Dzień czwarty

Przygotowując się poprzez nowennę do uroczystości poświęcenia naszego kościoła, dziś chcemy wstawiennctwu świętgo Stanisława, kóry wzywany jest tytułem Obrańcy ładu moralnego, polecać wszyskie małzeństwa i rodziny naszej parafii, wypraszając dla nich umicnienie w...

Dzień trzeci

Dzień trzeci

W trzecim dniu parafialnej nowenny przed uroczystością poświęcenia kościoła wzywamy świętego Stanisława wspominając go jako męczennika Chrystusowego. W swojej posłudze i męczeńskiej śmierci dał świadectwo wierności ewangelii. Przez orędownictwo naszego patrona chcemy...

Dzień drugi

Dzień drugi

W drugim dniu nowenny przed uroczystością poświęcenia naszego kościoła powierzamy się opiece naszego Patrona, wzywając go tytułem „Ozdobo kapłanów”. Prosimy przez orędownictwo św. Stanisława o łaski dla wszystkich kapłanów pochodzących z naszej parafii, posługujących...

Dzień pierwszy

Dzień pierwszy

Rozpoczynając naszą nowennę, dziś wzywamy orędownictwa świętego Stanisława jako Opiekuna naszej Ojczyzny. Jego opiece powierzamy wszystkich rządzących i stanowiących w niej prawo, wypraszamy bezpieczeństwo i pomyślność dla naszej Ojczyzny i wierność chrześcijańskim...