W Chrystusie zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.

I prefacja o zmarłych

Zgłoszenia pogrzebu przyjmowane są w ciągu dnia, bez względu na czas pracy kancelarii parafialnej.

Osoby zgłaszające powinny dostarczyć do wglądu akt zgonu.

W związku z pracą katechetyczną księży uprasza się, by najpierw uzgodnić termin pogrzebu z parafią, w celu uniknięcia późniejszych rozbieżności i konieczności dokonywania korekty na cmentarzu.

Pogrzeb powinien obyć się w parafii zamieszkiwania zmarłego. Dlatego – jeśli zmarły zamieszkiwał poza naszą parafią – konieczne jest dostarczenie zgody właściwego proboszcza.

Po dopełnieniu formalności prosimy o złożenie ofiary.