Grupa osób o charakterze modlitewnym.

 

Opiekunem jest ks. Ryszard.