Procedura i terminarz wyborów

Zgłaszanie kandydatów
Grupa co najmniej 3 parafian może zgłosić do wyborów osobę.

Zgłoszenie obejmuje nazwisko imię i adres kandydata, krótkie uzasadnienie zgłoszenia oraz dane osób zgłaszających.

Pisemne zgłoszenia należy złożyć do 18 listopada 2018 roku do kancelarii.

Wzór zgłoszenia można pobrać poniżej lub odebrać w kancelarii

Weryfikacja
Po zgłoszeniu proboszcz potwierdza spełnianie przez zgłoszonego warunków do uzyskania członkostwa w Radzie oraz uzyskuje jego zgodę na udział w wyborach.

25 listopada ogłasza się listę zgłoszonych.

Do 30 listopada można złożyć na ręce proboszcza uzasadniony protest przeciw zgłoszonym, który proboszcz rozstrzyga i ogłasza ostateczną listę kandydatów do 2 grudnia.

Głosowanie
9 grudnia 2018 roku po każdej Mszy świętej każdy pełnoletni parafianin może oddać głos na jednego kandydata.

Po zakończeniu głosowania ustala się liczbę głosów oddanych na każdego z kandydatów.

Za wybranych uznaje się czterech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Wyniki ogłasza się do 16 grudnia.