Parafialna Rada Duszpasterska

\

Parafialna Rada Duszpasterska

to ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Rada pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup parafialnych, wspiera prowadzone dzieła apostolatu, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw w parafii.

W skład Rady wchodzą

z urzędu

• proboszcz (pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady)
• wikariusze
• przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organistów, kościelnych).

z mianowania

przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii

z wyboru

czterech parafian, zgłoszonych i wybranych przez wiernych. Wybranymi mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych. Każdy ze zgłoszonych musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.