Parafialna Rada Duszpasterska

Wybory do Rady
na kadencję
2022-2027

do 31 maja – zgłaszanie kandydatów

Do Rady mogą być wybrani wyłącznie praktukujący katolicy, którzy przyjęli sakament bierzmowania i są znani z nienagannej postawy moralnej.

Pobierz formularz zgłoszenia kandydata

Zgłoszenie nalezy złozyć w kancelarii parafialnej.

5 czerwca – prezentacja listy kandydatów

12 czerwca – wybory

19 czerwca – ogłoszenie wyników wyborów

\

Parafialna Rada Duszpasterska

to ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Rada pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup parafialnych, wspiera prowadzone dzieła apostolatu, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw w parafii.

W skład Rady wchodzą

z urzędu

• proboszcz (pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady)
• wikariusze
• przedstawiciele osób świeckich włączonych na stałe do posługi duszpasterskiej w parafii (reprezentant katechetów, organistów, kościelnych).

z mianowania

przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii

z wyboru

czterech parafian, zgłoszonych i wybranych przez wiernych. Wybranymi mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych. Każdy ze zgłoszonych musi wyrazić zgodę na udział w wyborach.