Sprawozdanie finansowe za rok 2020

łączna kwota przychodów:
547 000 zł

Ofiary Inne źródła
506 000 41 000


łączna kwota wydatków:
689 000 zł

koszty utrzymania inwestycje cele pozaparafialne
355 000 171 000 163 000
51% 25% 24%


Podsumowanie

Przychody Wydatki Bilans Saldo na 31/12/2020
547 000 689 000 -142 000 126 000