Posługa w Szpitalu Miejskim
w Żorach

Komunia święta dla chorych

udzielana jest codziennie podczas odwiedzin na oddziałach szpitala,
około 6:30.

Namaszczenie chorych

to Sakrament, który przywołuje moc misterium paschalnego nad ochrzczonymi cierpiącymi z powodu choroby lub podeszłego wieku, którym z tego powodu „zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci” (KKK 1514).

Udzielany na życzenie Chorego lub Rodziny podczas porannych odwiedzin w spzitalu.

 

W nagłych przypadkach można wezwać kapłana telefonicznie: 32 43 44 225 lub 798 000 705 i wybrać zero.

Msza święta

w niedzielę i dni świąteczne
o godzinie 9:00
w  kaplicy szpitalnej.

W związku z obowiązywaniem ograniczeń
sprawowanie Mszy świetej w szpitalu
zostało czasowo zawieszone.