Informujemy, że brak już wolnych intencji w roku 2020.

Intencje na rok 2021 będą przyjmowane w następującym porządku:

od 1 września – jubileusze małżeńskie, urodziny, pierwsze rocznice śmierci

od 2 października – pozostałe intencje

Intencje przyjmowane są osobiście w godzinach pracy kancelarii parafialnej.