Parafia Rzymskokatolicka
świętego Stanisława,
biskupa i męczennika
w Żorach

Duszpasterstwo
Ogłoszenia parafialne
Intencje mszalne
Msze święte
Transmisja na żywo

Historia

1978 - 1980
Dnia 26 maja 1978 roku Kuria Diecezjalna w Katowicach uzyskała zgodę Wojewody Katowickiego na budowę nowego kościoła w Żorach. Ks. dziekan Jan Szewczyk zwrócił się dnia 3 czerwca 1978 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Żorach z prośbą o przekazanie terenu pod budowę nowego kościoła. Dnia 14 września 1978 roku Urząd Miasta i Gminy wskazał miejsce budowy, pomiędzy ulicami: Nowoboryńską i Staroboryńską – w centrum budującego się osiedli D i E (obecnie Pawlikowskiego i Sikorskiego) i w niewielkiej odległości istniejących już osiedli. Ówczesny Metropolita Diecezji Katowickiej, biskup Herbert Bednorz, na posiedzeniu Rady Duszpasterskiej zaakceptował wyznaczoną lokalizację. Projekt nowej świątyni opracował inż. Architekt Jan Głuch. Kierownikiem budowy został mgr inż. Paweł Mirecki. Dnia 17 lutego 1979 roku projekt świątyni został zatwierdzony przez Komisję Architektury i Sztuki Sakralnej przy Kurii Diecezjalnej w Katowicach. 14 maja 1979 roku. w Urzędzie Miejskim w Żorach złożono projekt kościoła, który określał powierzchnie: kościoła – 1700 m2, salek katechetycznych – 200 m2 i probostwa – 250-300 m2. Został on przyjęty 6 czerwca 1979 roku. Kamień Węgielny pod budowę świątyni poświęcił w Częstochowie Jan Paweł II. Od 19 listopada do 11 grudnia 1979 roku na terenie budowy wytyczono zewnętrzny obrys fundamentów o długości 50 metrów i szerokości 40 metrów. Otwarcie budowy kościoła p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika nastąpiło dnia 8 kwietnia 1980 roku a dnia 6 maja położono pierwszą cegłę. Budowniczym kościoła pomagali parafianie. Dzięki pomocy Biskupa Ordynariusza, parafii – matki p. w. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach i wielu parafii sąsiednich wzniesiono mury dolnego kościoła. W dniu 27 maja 1980 roku ks. Kazimierz Kopeć został wyznaczony przez biskupa Herberta Bednorza do kierowania dalszymi pracami budowlanymi. Kontynuowana była budowa dolnego kościoła oraz probostwa. Uroczystego poświęcenia dolnej kondygnacji nowego kościoła dokonał biskup Herbert Bednorz w Boże Narodzenie 1980 roku.

 

1981 - 1990
Dnia 17 listopada 1981 roku wydany został dekret erygujący parafię p. w. św. Stanisława, biskupa i męczennika, której teren został wydzielony z parafii św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach. Odczytanie dekretu nastąpiło w niedzielę 13 grudnia 1981 roku. Był to dzień wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W parafii rozpoczął posługę pierwszy wikary. 2 maja 1982 roku, po raz pierwszy, odbyła się w nowym kościele Pierwsza Komunia Święta, a 9 maja 1982 roku uroczyście obchodzono w parafii pierwszy odpust ku czci św. Stanisława. Do parafii zostali skierowani kolejni księża wikarzy. W 1983 roku powstały salki katechetyczne oraz zakończono budowę murów górnego kościoła.  W czerwcu 1984 roku nastąpiła zmiana na stanowisku budowniczego – proboszcza. Odszedł z parafii ks. Kazimierz Kopeć, a nowym proboszczem i administratorem parafii został ks. Jan Andres. 12 maja 1984 roku biskup Herbert Bednorz dokonał uroczystego poświęcenia górnego kościoła. Odbyły się też pierwsze Misje Parafialne. 6.czerwca 1985 roku uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną na osiedlu Sikorskiego, skąd wyruszyła procesja. W ten sposób rozpoczęła się tradycja procesji Bożego Ciała, każdego roku na innym osiedlu. W październiku 1984 roku powstała Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego. Od 9 do 10 listopada 1985 roku odbyła się pierwsza wizytacja biskupa Józefa Kurpasa w naszej parafii. 24 czerwca 1987 roku jubileusz 25. rocznicy Sakramentu Kapłaństwa obchodził ks. proboszcz Jan Andres. 7 grudnia 1987 roku. biskup Damian Zimoń poświęcił przebudowany dolny kościół. W 1989 roku – zostały zakupione organy elektroniczne dla naszego kościoła jako instrument zastępczy. Pierwszy parafianin naszej parafii ks. Jerzy Hanejko, przyjął świecenia kapłańskie. W 1990 roku na wieży kościoła został zamontowany krzyż.   Od 12 do 14 października 1990 roku odbyła się wizytacja biskupia, którą przeprowadził biskup Czesław Domin. 

 

1993 – 2004
W 1993 roku w prezbiterium zostaje zbudowany nowy ołtarz i ambona z marmuru, a w 1995 roku zostaje tam zamontowana figura św. Stanisława, której autorem jest rzeźbiarz p. Zygmunt Brachmański. 27 marca 1996 roku po raz pierwszy, przed Niedzielą Palmową odbyła się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. W marcu 1997 roku odbyło się poświęcenie i instalacja na wieży 3 dzwonów, którym nadano imiona: św. Stanisław, Jan Paweł II oraz św. Barbara. Od 25 maja do 8 czerwca 1997 roku w parafii odbyły się drugie Misje Parafialne. W lipcu 1997 roku odbyła się też peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. 5 września 1998 roku gościliśmy wszystkich kapłanów Archidiecezji Katowickiej. W 1999 roku parafia zakupiła organy piszczałkowe (7000 piszczałek). Jubileuszowy 2000 rok rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą o północy w koncelebrze wszystkich kapłanów parafii z licznym udziałem wiernych. Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu 2000 roku w parafii po raz pierwszy odprawiano 40 – godzinne nabożeństwo. Powstał też Chór Parafialny „Pasja”. W II Niedzielę Wielkanocną 2000 roku w parafii nastąpiła intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego, który po uroczystościach został umieszczony w dolnym kościele. 28 czerwca 2000 roku rozpoczęła się Parafialna Pielgrzymka do Rzymu na Jubileusz Roku 2000. Wzięli w niej udział również mieszkańcy z innych parafii. 9 sierpnia 2000 roku pielgrzymowała do Rzymu młodzież na spotkanie z Ojcem Świętym w ramach XV Światowych Dni Młodych. 23 czerwca 2001 roku wyruszyła parafialna pielgrzymka przez sanktuaria Maryjne Europy do Fatimy. Przywieziona z Fatimy figura Matki Bożej została uroczyście poświęcona 7 października 2001 roku i umieszczona w prezbiterium górnego kościoła. W parafii rozpoczęto wydawanie parafialnej gazetki – miesięcznik „Dobra Nowina. W kościele zamontowano konfesjonały, a na chórze rozpoczęły się prace montażowe konstrukcji organów. W 2002 roku przed odpustem parafialnym odbył się Festyn Rodzinny. W 2003 roku parafianie licznie uczestniczyli w pielgrzymce do Szczepanowa na uroczystości 750 - lecia kanonizacji św. Stanisława. W dniach od 4 do 6 kwietnia 2003 roku odbyła się wizytacja kanoniczna parafii przez arcybiskupa Damiana Zimonia. Od 26 do 28 czerwca 2003 roku peregrynowały w parafii symbole Światowych Dni Młodzieży. W marcu 2004 roku gościliśmy relikwie Krzyża Świętego.

 

2004 - 2018 
31 lipca 2004 roku pożegnaliśmy ks. proboszcza Jana Andresa, który przeszedł na emeryturę, od 1 sierpnia 2004 roku proboszczem parafii został ks. Eugeniusz Góra. W lutym 2005 roku w dolnym kościele zamontowano stacje Drogi Krzyżowej wykonane z wypalanej ceramiki, a w kwietniu w głównej nawie górnego kościoła ustawiono dębowe ławki. 2 kwietnia 2005 roku parafia czuwała w nocy na modlitwie po śmierci papieża Jana Pawła II. Od maja 2006 roku do września 2008 roku w prezbiterium górnego kościoła trwała instalacja witraży przedstawiających sceny z życia św. Stanisława. W marcu 2009 roku pod ołtarzem została umieszczona płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę. Od września 2009 roku do lutego 2011 roku na ścianach górnej świątyni pojawiły się płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej, których autorem był Maciej Kądziołka. W czerwcu 2013 roku przeprowadzono remont dolnego kościoła, w nowym prezbiterium umieszczono figurę Matki Bożej. W marcu członkowie grup parafialnych ufundowali nowy baldachim. W tym też roku wyremontowano kancelarię i zakrystię oraz kaplicę matki z dzieckiem. W styczniu 2016 roku peregrynowały w parafii symbole Światowych Dni Młodzieży. W grudniu zaś obchodziliśmy 35. rocznicę powstania parafii. 29 lipca 2018 roku na emeryturę odszedł ks. proboszcz Eugeniusz Góra, a nowym włodarzem parafii został ks. proboszcz Ryszard Skowronek.

 

2018 - 2023
W marcu 2020 roku zostaje ogłoszony stan pandemii wirusem COVID – 19, wprowadzono zakaz zgromadzeń , także liturgicznych. Msze Święte sprawowane były bez udziału wiernych, a później z bardzo dużym ograniczeniem liczebności wiernych. Parafia uruchomiła kanał w mediach społecznościowych i rozpoczęła regularne transmisje Mszy Świętych i nabożeństw na You Tube. Zapoczątkowano codzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Transmisje niedzielnej Eucharystii sprawowanej o godz. 9.30 są kontynuowane do dziś, aby chorzy parafianie mogą duchowo uczestniczyć w sprawowanej liturgii. Od 21 do 28 marca 2021 roku głoszone były w kościele Misje Parafialne. W kwietniu 2021 roku w górnym kościele w nawach bocznych zostały ustawiono nowe ławki. 16 sierpnia 2021 roku na dachu probostwa została zamontowana instalacja fotowoltaiczna służąca do zasilania kościoła i budynków parafialnych. 27 listopada 2021 roku arcybiskup Wiktor Skworc dokonał poświęcenia kościoła p.w. św. Stanisława, biskupa i męczennika. W ołtarzu zostały umieszczone relikwie św. Stanisława. 11 grudnia 2021 roku celebrowany był wieczór dziękczynienia z uroczystą Mszą Świętą z okazji 40. rocznicy powstania parafii. 3 grudnia 2022 roku zmarł ks. Kazimierz Kopeć budowniczy i pierwszy proboszcz naszej parafii. 22 czerwca 2023 roku odbyła się peregrynacja relikwii św. Jana od Krzyża, doktora Kościoła. 29 czerwca 2023 roku posługę w naszej parafii zakończył ks. proboszcz Ryszard Skowronek, któremu zostało powierzone kierowanie Ośrodkiem Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej.

 

2023
30 lipca 2023 roku administratorem parafii został ks. Marcin Ryszka. 18 października 2023 roku peregrynowały do naszej parafii relikwie bł. rodziny Ulmów.

Linia czasu historii Parafii

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Żorach, siedziba: 44-240 Żory, ul. Boryńska 45.